Proučena hafiska dova Muhamedu Grbi

U Ali-pašinoj džamiji u Sarajevu, u petak, 15. septembra, nakon nekoliko desetljeća održana je prva hafiska dova mladom hafizu Muhamedu Grbi koji je proučio cijeli

Organizovan izlet imama i rafting na Neretvi

U srijedu, 13. septembra 2023. godine, organizovan je jednodnevni izlet imama Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i rafting na Neretvi, a sve u svrhu jačanja međusobnih