Search
Close this search box.

Izvršni odbor

Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske zajednice na području medžlisa. Broj članova izvršnog odbora medžlisa određuje se prema broju pripadnika Islamske zajednice na području medžlisa i ne može biti manji od pet niti veći od petnaest. Glavni imam medžlisa je član izvršnog odbora medžlisa po položaju.

Izvršni odbor medžlisa:

– izvršava odluke i provodi uputstva viših organa Islamske zajednice,

– stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života na području medžlisa,

– nadzire rad džematskih odbora i daje im uputstva za rad,

– brine se o prihodima i imovini Islamske zajednice,

– daje prijedloge za postavljanje i razrješenje imama, hatiba i muallima,

– podnosi izvještaj o radu.

Izvršni odbor medžlisa ima predsjednika. Predsjednik predstavlja i zastupa medžlis i rukovodi radom izvršnog odbora. Općim aktom koga donosi Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uređuju se pitanja vezana za medžlis.

Kad Rijaset Islamske zajednice utvrdi da izvršni odbor medžlisa ne obavlja svoje djelatnosti u skladu sa Ustavom i drugim propisima Islamske zajednice, donijet će odluku o njegovom raspuštanju i naložiti skupštini medžlisa da izabere novi izvršni odbor medžlisa u roku od 60 dana. Do izbora novog izvršnog odbora medžlisa poslove će obavljati povjereništvo od tri člana koje imenuje Rijaset Islamske zajednice.

Zbog veličine MIZ Sarajevo izvršni odbor čine 15 ljudi sa glavnim imamom po funkciji. U subotu 05. januara 2019. godine u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese održana je Izborno-konstituirajuća sjednica Skupštine Medžlisa islamske zajednice Sarajevo. Nakon provođenja glasanja, Izborna komisija MIZ Sarajevo prezentovala je rezultate na osnovu kojih su poznati novoizabrani članovi Izvršnog odbora MIZ Sarajevo:

Jusuf Zahiragić, predsjednik

dr. Abulgafar ef. Velić, glavni imam

Mustafa Čengić, član

Hajrudin Ćuprija, član

Fatima Makić, član

dr. Šefkija Botonjić, član

Zijad Suljić, član

Nurko Čaušević, član

Mina Pleh, član

Elma Avdić, član

Selmir Vrabac, član  

Enver-ef. Hošić, član

mr. Muhamed-ef. Velić, član

Muhamed-ef. Memić, član

hafiz Hikmet-ef. Džanko, član