ŠERIJATSKO/VJERSKO VJENČANJE

Brak između muškarca i žene, te porodica sama po sebi, predstavljaju institucije kojima vjera islam daje izuzetan značaj. Muslimani i muslimanke koji se odluče na formiranje bračne zajednice, pored općinskog vjenčanja, brak sklapaju i u džamiji, tj. provode proceduru vjerskog–šerijatskog vjenčanja.

ŠERIJATSKO VJENČANJE MOGU OBAVITI MLADENCI KOJI SU ČLANOVI ISLAMSKE ZAJEDNICE, NAKON OBAVLJENOG OPĆINSKOG VJENČANJA PRED MATIČAROM.

Dokumentacija koja je potrebna za zakazivanja termina šerijatskog vjenčanja:

  1. Popunjeni formular za prijavu šerijatskog vjenčanja.

Ovaj formular može se preuzeti u Medžlisu ili preko LINKA, popuniti ga čitko i popunjenog donijeti/predati u Medžlis;

  1. Dokaz da je prijavljeno općinsko vjenčanje-potvrda iz općine.

(Mladenci/stranka prilaže na dan podnošenja prijave u Medžlisu);

  1. Vjenčani list-Izvod iz matične knjige vjenčanih iz općine.

(Daje se na uvid službeniku koji vrši vjenčanje i broj unosi u matičnu knjigu).

  1. Potvrda o članstvu u Islamskoj zajednici

(Članska knjižica, a ukoliko neko nije član, može se učlaniti u džematu kojem pripada, a također može se učlaniti i prilikom prijave vjenčanja)

Potrebnu dokumentaciju za šerijatsko vjenčanje treba predati u sjedište Medžlisa –Služba za vjerske i odgojno obrazovne poslove, adresa Kračule broj 23, najkasnije 5 dana prije termina šerijatskog vjenčanja.

Prilikom prijave vjenčanja, u dogovoru sa budućim mladencima, ustvrđuje se datum, vrijeme i mjesto šerijatskog vjenčanja.

Taksa se uplaćuje u Medžlisu, kod službenika, prilikom prijave vjenčanja.

Sve dodatne informacije možete dobiti i putem e-maila: info@medzlis-sarajevo.ba ili putem telefona na broj 033/238-603