ŠERIJATSKO VJENČANJE

Brak između muškarca i žene, te porodica sama po sebi, predstavljaju institucije kojima vjera islam daje izuzetan značaj. Muslimani i muslimanke koji se odluče na stupanje u bračne vode, osim općinskog vjenčanja, brak sklapaju i u džamiji, tj. provode proceduru vjerskog – šerijatskog vjenčanja.

ŠERIJATSKO VJENČANJE (pred službenikom Islamske zajednice ili imamom) U PRAVILU SE MOŽE OBAVITI SAMO NAKON OBAVLJENOG OPĆINSKOG VJENČANJA PRED MATIČAROM. 

Razlog je zaštita mladenaca i njihovih prava, posebno prava žene, jer šerijatsko vjenčanje više ima duhovni smisao, dok u pravnom smislu sva prava i obaveze proizilaze iz općinskog vjenčanja.

Popunjenu prijavu za šerijatsko vjenčanje treba predati u sjedište Medžlisa –Služba za vjerske i odgojno obrazovne poslove (Kračule 23) najkasnije 7 dana prije termina šerijatskog vjenčanja.

Administrativni službenik, u dogovoru s budućim mladencima, ustvrđuje datum, vrijeme i mjesto šerijatskog vjenčanja.

Budući bračni partneri koji su ranije ugovorili termin za općinsko vjenčanje u nekoj od općina Kantona Sarajevo ili u nekoj drugoj općini Bosne i Hercegovine ili čak u drugoj državi, ispunili su uvjet za podnošenje prijave za sklapanje šerijatskog braka.

Dolumentacija koja je potrebna priliko zakazivanja šerijatskog vjenčanja:

  • Čitko popunjeni formular za prijavu šerijatskog vjenčanja. Ovaj formular može se preuzeti kod službenika kod kojeg prijavljujete vjenčanje, a možete ga downoloadovati OVDJE, popuniti i popunjenog donijeti u Medžlis,
  • Dokaz da je prijavljeno općinsko vjenčanje (donijeti na dan podnošenja prijave)
  • Vjenčani list iz općine (donijeti na dan vjenčanja).

Mladenci koji zakazuju vjenčanja u općinama Hadžići, Ilidža, Vogošća, Ilijaš, za šerijatska vjenčanja mogu se obratiti imamima u Centralnim džamijama tih općina.

Naknada za šerijatsko vjenčanje iznosi 30 KM, ukoliko se obavlja  u mjestu koje je za to odredio Medžlis (Hadžijska džamija svakim danom i Istiklal džamija subotom), dok se vjenčanje u drugim džamijama i posebnim mjestima (restorani, hoteli, privatne kuće) naplaćuje 100 KM.

Sve dodatne informacije možete dobiti i putem telefona na broj  033 238-602