Search
Close this search box.

Struktura

STRUKTURA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedna i jedinstvena zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, muslimana Bošnjaka izvan domovinskih zemalja i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju. Ustrojstvo organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i njene djelatnosti temelje se na Kur’an-i kerimu i sunnetu Muhammeda a.s., islamskoj tradiciji Bošnjaka i zahtjevima vremena.

Prava i obaveze pripadnici i članovi Islamske zajednice ostvaruju u džematu, organima i ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Cilj Islamske zajednice je da svi njeni pripadnici žive u skladu sa islamskim normama. Cilj Islamske zajednice ostvaruje se promicanjem dobra i odvraćanjem od zla. U tumačenju vjere i izvršavanju ibadetskih islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici primjenjuje se maturidijski akaid i hanefijski mezheb.

Islamska zajednica se organizira kao:

  • džemat i medžlis,
  • muftijstvo, odnosno mešihat,
  • Sabor, Reisu-l-ulema, Vijeće muftija, Rijaset i Ustavni sud.

Džemat je osnovna organizaciona jedinica Islamske zajednice. Organi džemata su: skupština džemata i džematski odbor. Skupštinu džemata sačinjavaju svi muslimani i muslimanke iz tog džemata koji su navršili osamnaest godina života i koji su članovi Islamske zajednice. Skupština džemata bira: džematski odbor, zastupnike džemata u skupštinu medžlisa i delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice te donosi odluke koje se tiču organizacije i aktivnosti džemata i vjerskog života u džematu.

STRUKTURA MEDŽLISA

Medžlis je organizaciona jedinica Islamske zajednice koja u pravilu obuhvata sve džemate na teritoriji jedne općine ili najmanje sedam džemata koji čine povezanu cjelinu. Organi medžlisa su: skupština i izvršni odbor. Skupštinu medžlisa čine izabrani zastupnici džemata.

Skupština medžlisa:

  • bira radno predsjedništvo koje rukovodi radom skupštine,
  • bira članove izvršnog odbora medžlisa,
  • daje opće smjernice za rad izvršnog odbora medžlisa,
  • usvaja godišnji plan i izvještaj o radu izvršnog odbora medžlisa,
  • daje saglasnost na prijedlog budžeta i završni račun medžlisa.

Površina koju obuhvata MIZ Sarajevo iznosi 1276,9 km2 i prostorno je najveći medžlis u BiH sa preko 160 džemata, 98 stalno uposlenih imama, 2 mujezina u stalnom radnom odnosu te preko 100 honorarno angažiranih imama, većinom studenata, po raznim osnovama.

MIZ Sarajevo pokriva teritoriju Kantona Sarajevo, zatim dio općine Pale (džemati Prača i Hrenovica), te dio općine Trnovo (Republika Srpska). Sjedište upravno-administrativne zgrade Medžlisa je u općini Stari Grad, ulica Bistrik do broja 8 (finansijska i administrativno-pravna služba), dok je Vjersko-prosvjetna služba smještena u ulici Kračule br. 23.