Search
Close this search box.

Služba za vjerske i odgojno obrazovne poslove

b_200616037

Glavni imam:

Dr. Abdulgafar ef. Velić

Glavni imam je nadležan i odgovoran za organizaciju i izvršavanje vjerskih poslova i aktivnosti na području medžlisa i odgovoran je za rad imamā, hatibā i muallimā. Glavni imam u pitanjima vjere odgovoran je muftiji, a u administrativnim stvarima odgovoran je izvršnom odboru medžlisa.

Glavnog imama imenuje, premješta i razrješava dužnosti reisu-l-ulema na prijedlog muftije. Mandat glavnog imama traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Zbog veličine Medžlisa i aktivnosti koje se provode pored glavnog imama, u okviru Službe za vjerske i odgojno obrazovne poslove djeluju: pomoćnici glavnog imama mr. Malik-ef. Šljivo, Miralem-ef. Babajić, Elvedin-ef. Klisura i hafiz Ammar-ef. Bašić. 
U VPS-u još djeluju: Ferid-ef. Ganić, administrativni radnik i Adna Zulić, koordinatorica Sektora za brak i porodicu.   

Svi imami su zvanično uposlenici Službe za vjerske i odgojno obrazovne poslove, a među zaposlenim u ovoj službi je 11 hafiza Kur’ana, 2 doktora islamskih nauka i 10 magistara nauka (postdiplomski studij 4+2), 4 zaposlenika sa zvanjem master islamskih nauka.

Osim stalno zaposlenih u Medžlisu je angažovano 131 honorarnih imama i stipendista za obavljanje prakse. Obaveze koje imaju su: pet dnevnih vaktova, džuma i mektebska nastava (neki od njih su pomoćni muallimi). Neki od honorarnih imama su samo hatibi, neki samo muallimi ili klanjaju namaze. U nekim džamijama više je osoba angažovano po različitim osnovama.