Džemat Aneks

Džemat «Aneks» se nalazi na lijevoj obali Miljacke, na padinskom dijelu sarajevske općine Novi Grad. Broji oko 1000 domaćinstava. Džemat je formiran ramazana 1966.g., a

Džemat Alipašino C-faza

Džemat “C-faza“ Alipašino polje osnovan je krajem 1992. godine, tačnije 21. decembra 1992. godine na inicijativu Bošnjaka Muslimana, građana-džematlija. Muslimani Alipašinog polja “C-faze“ organizovali su

Džemat Teftedarin Do

Džemat Teftedarin Do se nalazi na teritoriji Opštine Novi Grad Sarajevo, tačnije sa njene zapadne strane uz magistralni put Sarajevo – Rajlovac – Zenica. Džamija

Džemat Boljakov Potok

Boljakov potok se nalazi u opštini Novi Grad.  Ima oko 2000 domaćinstava. Osnovan je 1967 godine. Do 1969. godine vjerski život se odvijao u kući