Search
Close this search box.

Džemat Teftedarin Do

Naziv džamije/džemata:

Teftedarin Do

Ulica:

Franje Kluza

Godina izgradnje:

2008

Imam:

mr. Adis-ef. Sultanović

Broj domaćinstava/članova džemata:

300

Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:

Rešad Pojata

E-mail:

adissultanovic@medzlis-sarajevo.ba

Imam džemata:

mr. Adis-ef. Sultanović

Džemat Teftedarin Do se nalazi na teritoriji Opštine Novi Grad Sarajevo, tačnije sa njene zapadne strane uz magistralni put Sarajevo – Rajlovac – Zenica. Džamija je izgrađena na granici dvije mjesne zajednice Briješće i Sokolje. Džemat ima oko 300 domaćinstava, koji se geografski nalaze većinski u MZ Briješće, a jedan dio je u MZ Sokolje. Do kraja 2017. godine, u sastavu ovog džemata su bile i džamije Naselje heroja i Šehidska džamija u Sokolju, kada je pokrenuta inicijativa o razgraničavanju i osnivanju zasebnih džemata Naselje Heroja i Šehidska džamija.

Nakon završetka agresije na BiH, agilne džematlije su 1996. godine pristupile izgradnji džamije u ulici Franje Kluza, koju su nazvali Teftedari do. Ista je svečano otvorena u novembru 2008. godine, a prvi imam u džematu je bio Mehmed ef. Tabaković, koji je 2016. godine penzionisan. Od 2016. godine poziciju imama, muallim i hatiba u džematu obnaša mr. Adis ef. Sultanović. Mutevelija džemata od početka džemata do 2018. godine je Hamdo Dedović, koji je uz veliki broj aktivista bio nosilac mnogih aktivnosti u džematu. Od 2018. godine mutevelija džemata je Rešad Pojata.

U 2017. godini je započet projekat izgradnje novog objekta u haremu džamije, mekteba sa imamskim stanom. Prva faza je završena u novembru 2017. godine kada je osposobljen mekteb i stan. Iste godine je do džamije sagrađena i šehidska česma, a vakif je bio hadžija Husein Bajić. Uoktobru 2018. godine urađena je toplifikacija mekteba, čime je ovaj projekat većim dijelom završen. Iste godine je unutrašnjost džamije renovirana, čime je džamija dobila i novi mihrab. Džematlije su zajedno sa imamom zasadili voćnjak u haremu džamije i to 17 raznovrsnih voćki.

U džematu se pored redovnih vjerskih obreda, održava niz vjerskih i edukativnih aktivnosti, kao što su kurs sufare i učenja Kur`ana za odrasle džematlije, okupljanje omladine kroz Mrežu mladih i omasovljavanje mekteba (upisanih 145 djece). U sklopu džematskih aktivnosti muallima Sumeja Sultanović vodi Sektor za brak i porodicu ispred MIZ Sarajevo u džematu u sklopu čega su: kurs sufare i učenja Kur`ana za žene, edukativne radionice, organiziranje humanitarnih akcija itd. Sektor okuplja četrdeset žena iz džemata.

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn