Džemat Dejčići

Naziv džamije/džemata:

Dejčići

Ulica:


Godina izgradnje:


Imam:

Abdulah-ef. Dedić

Broj domaćinstava/članova džemata:


Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:


E-mail:


Imam džemata:

Abdulah-ef. Dedić

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn