Proučena hafiska dova Iman Silajdžić

U Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu danas je proučena hafiska dova hafizi Iman Silajdžić. U prisustvu hafiza, imama, džematlija, članova porodice, rodbine i prijatelja, prisutne

Hafiska dova Iman Silajdžić

U Gazi Hsrev-begovoj džamiji u Sarajevu, 08. januara 2022. godine će biti proučena hafiska dova Iman Silajdžić. Hafiza Iman Silajdžić, kćerka Fuada i Zahide, rođena