Search
Close this search box.

Siroče ne ucvili

Islam naređuje da se vodi briga o siročadima, da im se dobročinstvo čini i pruži ruka pomoći. Uzvišeni Allah nas upozorava: „I siroče ne ucvili.“ (Ed-Duha, 9.) Ibn Kesir kaže: „Nemoj ponižavati i odbijati siroče, nego prema njemu budi dobrostiv i nježan.“ ( str. 1508)

Zahvala Allahu, dž.š., Milostivom, Samilosnom. Salavat i selam na Božijeg Poslanika, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, šehide islama, šehide bosanske i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjega dana.

Islam od vjernika traži da vode brigu o nejakima, siročadima bez obzira kakva njihova slabost bila. Allah, dž.š., stavlja na iskušenje neku djecu koja ostanu na dunjaluku bez jednog ili oba roditelja. Takvo dijete postaje jetim (siroče), bez onoga ko će ga izdržavati, brinuti se o njemu i štititi ga. Stoga se takva djeca posebno trebaju paziti i voditi briga o njima. Islam naređuje da se vodi briga o siročadima, da im se dobročinstvo čini i pruži ruka pomoći. Uzvišeni Allah nas upozorava: „I siroče ne ucvili.“ (Ed-Duha, 9.) Ibn Kesir kaže: „Nemoj ponižavati i odbijati siroče, nego prema njemu budi dobrostiv i nježan.“ ( str. 1508)

Božiji Poslanik, s.a.v.s., se ophodio na najljepši mogući način sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susretao bez izuzetka. Nije odvajao ljude niti razlikovao, bez obzira o kome se radilo, da li o vjerniku ili nevjerniku, griješniku, licemjeru, muškarcu, ženi, djetetu, siročetu ili siromahu. Uvijek je nastojao da dotičnu situaciju popravi koju bi zatekao pred sobom. Trudio se da ljudima učini korist, a otkloni zlo pa makar bilo i beznačajno.

Postavlja se pitanje ko je jetim- siroče? Siroče – jetim je najosjetljivija kategorija društva. Siroče je dijete koje je ostalo bez jednog ili oba roditelja. Naš Poslanik Muhammed, s.a.v.s., bio je siroče. Prije nego što se rodio, njegov otac je umro. Bez majke je ostao u šestoj godini života. Brigu o njemu su preuzeli djed Abdu-l- Muttalib i amidža Ebu Talib. Oni su ga pazili, pomagali, odgajali i uvažavali. Halima spominje da Poslanika, s.a.v.s., niko nije htio uzeti, pa se ona odlučila da mu bude dojilja.

Međutim postoje siročadi koji imaju žive roditelje, ali se oni neće ili ne žele brinuti o svojoj djeci. Mogu biti različiti razlozi kao što su ; nedostatak finansijskih sredstava, loše zdravstveno stanje roditelja, odavanja roditelja raznim porocima (drogi, alkoholu i prostituciji). U tom trenutku oni ne shvaćaju da se trebaju brinuti i voditi računa o svojoj djeci. Djeca koja nemaju roditelje, ili ih imaju, ali se oni ne brinu o njima često završavaju na ulici, domovima za nezbrinutu djecu ili zapadaju u loše društvo te počinju da se drogiraju, konzumiraju alkohol, bave se bludom i čine druge razvratne i štetne stvari kako za pojedinca tako i za cjelokupno društvo.  Roditelji koji ne vode brigu o svojoj djeci ne shvataju koliko zla čine svojoj djeci, kao i zajednici u kojoj žive. Takva djeca se ne odgajaju i ne postaju korisni članovi zajednice. Oni nisu spremni da se suprotstave mnogim životnim problemima, teškoćama, belajima, nedaćama i iskušenjima kojih je prepun ovaj dunjaluk.

Najviše siročadi bude u periodu rata, zatim zbog raznih vremenskih nepogoda (vjetrovi, zemljotresi, poplave, razne bolesti…). Tada mnoga djeca ostaju ponekad za samo jedan dan bez oba svoja draga roditelja. Život djece bez roditelja izuzetno je težak, mučan, bolan i jadan. To je život u kome nema puno sreće, ljubavi, igre, zadovoljstva i smirenosti. Život jednog siročeta najbolje mogu primijetiti osobe koje se brinu o njima (majka, nena ili odgajatelji ukoliko dijete živi u domu za nezbrinutu djecu). Medutim, trebamo imati na umu da svako dijete uz roditelje neće biti dobro odgojeno i zadovoljno.

Siročadi u islamu imaju posebnu pažnju i zaštitu. Njihov staratelj se mora potruditi u ime Allaha, dž.š., da im pomogne, bude blag prema njima i da ih podučava propisima islama. Staratelj će u svakom segmentu njihovog života prvi im pružiti pomoć, odgajati ih i razvijati približnu ljubav koju su poklanjali roditelji prema djetetu.

Veliki grijeh staratelja je trošiti imetak siročeta zajedno sa svojim imetkom. Bespravno trošenje imetka siročeta vodi u Džehennem, zbog toga staratelj posebno treba paziti na imetak tog siročeta. Ne smije sebi dozvoliti da bespravno troši, a posebno još na haram stvari. S druge strane ne smije siroče biti gladno, iscijepane odjeće i da se razlikuje od druge djece. Ukoliko se budu ponašali na ovaj način sami sebi pripremaju vatru na budućem svijetu. Staratelj je oprezan,  jer siroče nema roditelja , nema ko da voditi brigu  i da mu poklanja pažnju.

Pored toga što Kur’an govori o siročadima i u hadisima se spominje briga i pažnja prema siročadima. Božiji Poslanik, s.a.v.s., nas podstiče na ukazivanje pažnje i blago ponašanje prema njima, govoreći u jednom od hadisa: „ Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje? Budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš: srce će ti biti blago i svaka će ti se želja ispuniti.“ (Hadis bilježi Bejheki.)

Allah dž.š., preko Svoga Poslanika, s.a.v.s., od vjernika traži da se brinemo o jetimu-siročetu, da budemo milostivi i blagi prema njemu, da ih pomilujemo po glavi. Podstiče nas na dobrotu i ljubav prema siročetu nadajući se Allahovom dž.š., zadovoljstvu i boravku sa Poslanikom s.a.v.s., u Džennetu.

Poslušajmo poučnu priču o siročetu u kojoj se kaže: Neki čovjek je prolazio zapuštenom ulicom, pa vidje dječaka koji se doimao inteligentno i pronicljivo, a koji je izgledao jako mršav.Čovjek mu dade nešto novaca, pa ga upita: „ Zbog čega si ovdje, dječače?“ Dječak mu odgovori: „ Čekam Allaha da dođe i pobrine se za mene, gospodine.“ Čovjek se začudi, pa reče: „Čekaš Allaha?“ Dječak mu uzvrati: „ Da, Allah mi je poslao majku, pa je uzeo Sebi, a prije toga mi je uzeo oca i braću. Majka mi je rekla da će poslije nje doći Allah da se pobrine za mene, pa Ga ja sada čekam, gospodine.“ Dječak se zatim okrenu čovjeku i reče: „Zar ne vjeruješ da će Allah doći? Moja majka nikad nije lagala i nije znala osim za istinu, ako mi je rekla da će Allah doći onda ja vjerujem da hoće koliko god da potraje čekanje.“ Čovjekove oči se napuniše suzama pa odgovori dječaku: „ Tvoja majka nije slagala, Allah me je poslao zbog tebe.“ Na to se dječak slatko osmjehnu i reče: „Ali mnogo si se zadržao u putu, gospodine.“

Preuzeti brigu o siročetu sigurno nije lahko. To je uvjetovano mnogim faktorima, kao što je  finansijska mogućnost čovjeka, saglasnosti njegove porodice, odobrenja od strane države. Zato od sebe i vas tražim da razmišljamo o siročadima. Također, koliko smo u mogućnosti da ih pomognemo. Molim Allah, dž.š., da nas uvede u Džennetu-l- firdevs!

7. decembar 2018.god. / 29. rebiu-l- evvel 1440.H.god.

Hutbu napisao: hfz. mr. Maid-ef. Ibrahimović

Imam, hatib i muallim džemata Soukbunar, MIZ Sarajevo

Facebook
Twitter