Dodjela diploma i svečana promocija polaznika Škole hifza Kur’ana na punktu Istiklal

„Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo, zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.“ (Al-Hidžr, 9.)

Tajna očuvanja Kur’ana Časnog od bilo kakve izmjene skrivena je u činjenici da je Kur’an jedina Knjiga koju je moguće u cijelosti naučiti napamet. Jedna od olakšanih metoda do tog puta su i škole Kur’ana na području sarajevskog medžlisa, koje su primjer upornosti i marljivosti roditelja i djece uz pomoć i savjete njihovih muhafiza.

Kao kruna tog truda 19. maja 2019. godine u džamiji Istiklal koja je jedna od devet punktova Škole hifza Kur’ana u Sarajevu, održana je svečana promocija za 36 polaznika Škole hifza Kur’ana, na kojoj su uručene diplome čuvarima 29. i 30. džuza iz Kur’ana Časnog, kao i njih nekoliko koji su naučile preko 20 džuzeva.

Svečanost je započela u 19:00 h obraćanjem imam i hatiba Istiklal džamije mr. Ahmet-ef. Skopljaka koji je istakao da je u protekloj godini hafiz. Maid Ibrahimović svojim trudom napravio veliki iskorak i da su postignuti odlični rezultati.

Prisutni na ovoj svečanosti  mogli su u nastavku programa uživati u učenju Kur’ana polaznika Škole hifza Kur’ana, koji su ovaj kišni dan učinili vedrijim i ugodnijim sa svojim toplim glasovima učeći određeni broj ajeta. Zadovoljstvo i radost se moglo uočiti kako na licima muhafiza hafiza Maida Ibrahimovića i hafize Sumeje Rešić, tako još veća radost na licima roditelja.

Poslije ove duhovne trpeze uslijedilo je kratko obraćanje hafiza Maida Ibrahimovića i uručivanje diploma za 22 polaznika koji su naučili 30. džuz, 6 polaznika koji su naučili 2 džuza, i 4 polaznika koji su učili po krugovima. Na kraju je hafiz Sadrudin Išerić naglasio da je hifz proces u kojem nema pauze i istakao činjenicu koliko ponekad nismo svjesni kakvo smo nepotrošivo dobro dobili. Učenje Kur’ana napamet ne zahtjeva samo memoriju već ujedno i žrtvu roditelja za njihovu djecu i odvajanje od svog vremena, tako da su roditelji mogli  vidjeti plodove svoga rada.

Istiklal džamija na čelu sa mr. Ahmet-ef. Skopljakom pokazala se opet kao vrijedan domaćin, koji je spreman podržati i uložiti u projekte koji vrijede, a projekti za naše mališane i omladinu su projekti koji nose bereket sa sobom. Tako da su za muhafize pripremili hedije, ali i za sve prisutne kvalitetne iftare uz ugodnu ramazansku atmosferu.

Facebook
Twitter