Search
Close this search box.

Završena prva edukacija o vjeri i duhovnosti za žene “Moja vjera – moj put”

Prva edukacija o vjeri i duhovnosti za žene koja nosi naziv “Moja vjera – moj put” u organizaciji MIZ Sarajevo završena je 15 juna 2022. godine.

Ova edukacija, realizovana u Istiklal džamiji je prva ove vrste za žene i namijenjena je onima koje žele upotpuniti svoju vjersku naobrazbu i proširiti svoje horizonte, te detaljnije upoznati islam

Kroz ovakvu vrstu edukacija žene imaju priliku naučiti osnove islamskog vjerovanja i prakse, te savladati arapsko pismo i pravilno učenje Kur’ana.

Časovi su u organizacijskom smislu pokrivali sljedeće oblasti:

  • Akaid (islamsko vjerovanje)

Kroz ovaj predmet tretirani su najvažniji aspekte islamskog vjerovanja i načine i puteve spoznaje Boga u islamu. 

  • Fikh 1 i 2 (obredoslovlje i savremene fikhske teme i pitanja), 

Kroz predmet fikha polaznice su upoznate sa temeljnim vjerskim propisima i njihovim načinima praktične primjene. Upoznate su i sa nekim savremenim šerijatsko/pravnim stavovima spram savremenih etičkih i društvenih pitanja.

  • Upoznajmo Kuran, da bismo ga bolje razumjeli 

“Upoznajemo Kur’an”, je jedan od predmeta na kojem ćete saznati zanimljive detalje o posljednjoj Allahovoj Objavi; na koji način je objavljivan Kur’an, kako su poredane njegove sure i ajeti, koji su povodi objave određenih kur’anskih ajeta, koje su osnovne teme Kur’ana, neke od njegovih mudžiza, i još mnogo korisnih informacija, a sve s ciljem kako bismo što bolje razumjeli njegove poruke nama danas.

  • Sira (životopis poslanika Muhammeda, a.s.), 

Detaljno upoznavanje sa životom posljednjeg Allahovog Poslanika, koga imamo za putovodžu i uzora, u mnogome će pomoći kako bismo bolje razumjeli njegovu misiju i poruku.

  • Ahlak (islamska etika), 

Kroz predmet Ahlak ukazujemo na duhovne vrijednosti islama i metode odgoja vlastite duše.

– Kur’anska kazivanja – Kur’anska kazivanja, kao inspiracija i poruke koje trebamo utkati u vlastite principe vladanja i karaktera. 

Uvod u hadis –  Kako je govorio Muhammed, a.s., kako je njegov govor autentičan stigao do nas, svevremenost njegovih poruka, itd… Sve to ćemo saznati na predavanjima u edukativnom programu “Moja vjera – moj put”. 

  • Arapsko pismo – sufara

Naučiti arapsko pismo i time postići blagodat znanja učenja Kur’ana je posebna čast i privilegija. Pomoći cemo vam da u tome uspijete.

  • Tedžvid i tilavet – Pravilno  i lijepo učenje Kur’ana.

Program kojeg je jednom sedmično u periodu od septembra do maja pohađalo 12 žena bio je besplatan, a tokom trajanja predavanja bilo je obezbijeđeno čuvanje djece u igraonici.

Facebook
Twitter