Zasađeno 50 ruža u haremu džemata “Nova džamija” Hrasnica

Džematlijke džemata “Nova džamija” Hrasnica su organizovanom akcijom uredile harem džamije. Posebnost ove akcije je 50 zasađenih ruža koje će u budućnosti biti dijelom džamijskog harema džemat.

U akciji su učestvovali i najmlađi polaznici mektepske pouke, što joj daje i didaktički karakter; učešćem u uljepšavanju vizuelnog identiteta džamije, učenici će se temeljitije vezivati uz nju.

Aktivnost je podržao i muški dio džemata koji je obezbijedio ruže i pripremio zemlju za sadnju. Nekoliko ruža su uvakufili i usputni prolaznici koji su ovu aktivnost prepoznali kao onu u kojoj je vrijedno učestvovati.

Osim što će ruže uljepšati džamijski harem i ugodnijim učiniti put do džamije, ova sadnja ima i svoju simboličku dimenziju. Naime, unutar islamske tradicije Bošnjaka ruža je godinama simbolizirala Muhammeda a.s. zbog njene posebnosti među cvjetovima koji simboliziraju druge poslanike. Stoga su se prilikom učenja mevluda često dijelile ruže, a džamije bivale ukrašene ružinim cvjetovima.

Facebook
Twitter