Search
Close this search box.

Zahid-ef. Mujkanović: Ašura je poziv na pravdu i pravednost u svijetu

Zahid-ef. Mujkanović, imam u džematu Ugorsko u Sarajevu, kazao je za Preporod.info da je Ašura poziv na ibadet, ali  i poziv na pravdu i pravednost u svijetu, na pravedan i korektan odnos prema muslimanu, prema drugome i drugačijem, prema okruženju u kojem živimo.

Pojasnio je da je Ašura deseti dan zaštićenog mjeseca muharrema i da ovaj naziv dolazi od broja deset (‘ašere), te da ovaj njegov oblik ističe vrijednost ovoga dana i njegovo posebno mjesto.

– Sve značajne datume muslimani obilježavaju ibadetom, pa tako i dane Ašure, jer Allah želi da budemo u Njegovoj blizini. Od Poslanika, sallellahu ‘alejhi ve alihi ve sellem, prenosi se više vjerodostojnih hadisa o vrijednosti posta u tim danima. U jednom hadisu on kaže: “Najbolji, najvredniji post, nakon mjeseca ramazana, jeste post u mjesecu muharremu. Najvredniji namaz, nakon farz namaza, jeste noćni namaz” (Muslim) – poručio je ef. Mujkanović.

Ovom prilikom je podsjetio i na hadis u kojem se prenosi od Ibn ‘Abbasa, r.a., da je kazao: “Kada je Allahov Poslanik stigao u Medinu zatekao je židove da poste dan ‘Ašure, pa ih je upitao: “Šta je to?!” Kazali su: “Ovo je veličanstven dan; u njemu je Svevišnji Allah spasio Musaa i njegov narod od faraona i njegovog naroda pa ga ja Musa, a.s., postio iz zahvale Allahu.”

Tada je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Nama je Musa preči!”, pa je postio taj dan i drugima naredio da ga poste” (Buhari, Muslim).

– U drugom hadisu navodi se da je Poslanik, sallellahu ‘alejhi ve alihi ve sellem, rekao: “Ko pojača darežljivost prema svojoj porodici na dan Ašure, Allah će pojačati svoju darežljivost prema njemu u ostatku godine!”, kazao je ef. Mujkanović, navodeći kako ovaj hadis bilježi Sehavi od Abdullaha ibn Mes’uda sa dobrim nizom prenosilaca.

Zahid-ef. Mujkanović ističe kako ima još predaja koje govore o ovome danu i njegovom značaju, ali one se u hadiskoj nauci uglavnom tretiraju kao slabe predaje.

Tako se, osim spašavanja Musa, a.s., i njegovog naroda,  navodi da se toga dana Nuh a.s. iskrcao sa vjernicima na brdo Džudijj, da je stvoren Adem i da mu je oprošteno, da je rođen Isa, a.s. i uzdignut sa ovoga svijeta, da je Ibrahim a.s. spašen od vatre u koju je bačen, da je Ejub, a.s. ozdravio nakon teške bolesti, da je Sulejman a.s. preuzeo vlast nad Israilićanima, da je Jusuf a.s. izvađen iz bunara i drugi događaji. 

– Nažalost, na dan Ašure prisjećamo se i zvjerskog ubistva hazreti Husejna, unuka Allahovog Poslanika, sallellahu ‘alejhi ve alihi ve sellem, i sina hazreti Fatime i hazreti Alije – kazao je ef. Mujkanović. 

Podsjetio je da se to dogodilo 10. muharrema 61. h.g. po nalogu Jezida, kome je otac Mu’avija prepustio upravljanje islamskom državom. 

– Sa hazreti Husejnom su ubijeni i članovi njegove porodice i njegovi vjerni drugovi, njih ukupno oko 70,  nakon osam dana opsade. Vojsku od oko 4.000 vojnika predvodio je ‘Ubejdullah ibn Zijad, tadašnji Jezidov namjesnik u Iraku – pojasnio je Zahid-ef. Mujkanović.

Na kraju je dodao da je vrlo važno prisjećati se ovog tragičnog događaja i naučiti njegovu lekciju.

– Muslimani su vrlo brzo zaboravili kur’anska i poslanička upozorenja i dopustili da se u njihovom okruženju i među njima dogodi ovakva tragedija. Ašura jeste poziv na ibadet, ali Ašura je i poziv na pravdu i pravednost u svijetu, poziv na pravedan i korektan odnos prema muslimanu, prema drugome i drugačijem, prema okruženju u kojem živimo, Ašura je poziv na borbu protiv tiranije, ugnjetavanja, nepravde, korupcije i kriminala bilo koje vrste – poručio je Zahid-ef. Mujkanović. 

Navodeći da, ako post Ašure briše grijehe, kako se navodi u vjerodostojnim predajama, treba znati da je jedan dan pravedne vladavine (pravednosti i korektnog odnosa) bolji od 60 godina ibadeta, kako se navodi u vjerodostojnom hadisu.

– To je ono na čemu danas trebamo insistirati i uvijek nastojati učiniti svoje okruženje boljim i ugodnijim za život – zaključio je ef. Mujkanović.

(B.S./Preporod.info)

Facebook
Twitter