Search
Close this search box.

Seminar za koordinatore Mreže mladih Muftijstva sarajevskog: Jačanje zajedničke vizije rada i djelovanja

novootvorenim prostorijama Muftijstva sarajevskog danas je održan seminar za koordinatore Mreže mladih Muftijstva sarajevskog.

Dr. Samed Omerdić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva sarajevskog, prenio je koordinatorima selame muftije sarajevskog prof. dr. Nedžada Grabusa, kao i želje za njihov uspješan rad. 

Također, koordinatore je podsjetio na značaj Mreže mladih, kao i ciljeva koji stoje pred ovim projektom.

– Današnji seminar predstavlja nastavak naših aktivnosti u okviru Mreže mladih. Naglašavamo da jačanje misije i zajedničkih vrijednosti kroz formiranje vizije može doprinijeti boljem funkcioniranju aktivnosti Mreže mladih i dodatno ojačati mlade u njihovom suočavanju i rješavanju izazova s kojima se suočavaju – ocijenio je dr. Omerdić.

Najavio je da će usvojena znanja i iskustva u predstojećem periodu biti implementirana kroz Mrežu mladih Muftijstva sarajevskog.

Trener ovog seminara, kao i kampa za članove i aktiviste Mreže mladih koji je održan proteklog vikenda, bio je prof. dr. Dženan Kulović. 

– Cilj današnje edukacije je upoznavanje polaznika sa metodologijom za realizaciju projekata u okviru petogodišnje Strategije razvoja Sektora za rad sa mladima 2022-2026. godine.

Ovo je korisna prilika za koordinatore Mreže mladih Muftijstva sarajevskg da stečena znanja prenesu na mlade aktiviste koji aktivno sudjeluju u implementaciji projekata od koristi za širu društvenu zajednicu – izjavio je Kulović.

Miralem Babajić, koordinator Mreže mladih Muftijstva sarajevskog, zahvalio je prof. dr. Kuloviću na korisnom druženju, kao i svim koordinatorima na radu i trudu.

– Danas smo imali priliku proći još jednu edukaciju i stručno usavršavanje koju Muftijstvo sarajevsko redovno organizira u cilju unapređenja rada Mreže mladih, kao i poboljšanje kvalitete programa. Ukupno 15 koordinaotra je vrijedno radilo na usvajanju novih vještina i metoda rada koje će imati priliku koristiti u svakodnevnom radu i komunikaciji sa mladima. Također, koordinatori su na osnovu Strategije razvoja Mreže mladih usvojene prošle godine utvrdili plan aktivnosti u narednim periodu – izjavio je Babajić.

Da su ovakve aktivnosti potrebne i korisne u radu Mreže mladih, potvrđuju i impresije učesnika današnjeg seminara.

– Današnji seminar je bio pravo motivacijsko i edukativno osvježenje. Stekli smo bolji uvid u naše sposobnosti i njihov razvoj, ali i način na koji unaprijediti rad Mreže mladih. Zahvaljujem se Muftijstvu na ovoj organizaciji, mislim da ćemo, ako Bog da, u narednom periodu mnogo postići prateći ovaj način rada i daljom edukacijom, prije svega nas koordinatora, a onda i ostalih aktivista Mreže mladih – izjavila je jedna od učesnica seminara Medina Hadžić.

Učesnici su se zahvalili muftiji sarajevskom prof. dr. Neždadu Grabusu na prilikama za edukaciju, kao i podršci koju imaju u svom radu.

Na kraju seminara dodijeljeni su certifikati.

Muftijstvo sarajevsko će i u predstojećem periodu posebnu pažnju posvećivati Mreži mladih kao važnom edukativno-društvenom projektu.

Facebook
Twitter