Održana II redovna sjednica Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo

Dana 25.02.2020. godine održana je II redovna sjednica Skupšine Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo.

Skupština  je uspješno završena i sa dvotrećinskom većinom glasova za usvojen je Izvještaj  o radu IO Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i stručnih službi u 2019. godini,  data Saglasnost na Izvještaj o finansijskom poslovanju Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo u 2019. godini.

Pored ovih akata usvojen je  Plana rada Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i stručnih službi u 2020. godini i data Saglasnost na Budžet Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo za 2020. godinu.

Zapisnik sa skupštine je sačinjen, potpisan od strane ovjerivača zapisnika i zajedno sa odlukama usvojenim na skupštini dostavljen nadležnim organima na dalje postupanje. Izvršni odbor će izvršiti analizu svih dobronamjernih diskusija, primjedbi i sugestija od strane zastupnika i iste implementirati u okviru svog rada i redovnih aktivnosti. Naročito će posvetiti pažnju  na povećanju članstva u Islamskoj zajednici i podizanju svijesti o pripadnosti svojoj zajednici.

Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo se zahvaljuje zastupnicima Skupštine na povjerenju koje su mu dali usvajajući navedene akte.

Facebook
Twitter