Održan redovni seminar za imame Medžlisa IZ Sarajevo

U srijedu, 24. novembra 2021. godine, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu održan je redovan seminar za imame Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Sarajevo. Na seminaru je kao gost bio prisutan prof. dr. Ajdin Huseinspahić, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici koji je govorio na temu: “Aktuelna pitanja o bosasnkohercegovačkoj državnosti”, gdje je imamima predstavio historijski presjek pravne borbe za državu Bosnu i Hercegovinu, naglašavajući pojedine historijske činjenice i događaje, uspoređujući ih sa trenutnom situacijom.

Ajdin Huseinspahić je rođen 14.V 1984. godine u Zenici, gdje je stekao osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Pravni fakultet je završio u Sarajevu, postdiplomski studiji u Zenici, a doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru. Vanredni je profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

U radnom dijelu seminara predstavljene su trenutne aktivnosti Službe za vjerske i odgojno obrazovne poslove, seminar “Lijepa riječ” za članove Mreže mladih, te ciklus predavanja koji će na više lokacija biti organiziran u narednom periodu.

Facebook
Twitter