Search
Close this search box.

Održan radno-konsultativni sastanak u SN Bjelave: Dobrobit studenata nam je zajednička briga

U četvrtak, 17. septembra 2020. godine u SN Bjelave upriličen je radno-konsultativni sastanak između rukovodilaca MIZ Sarajevo i JU Studentski centar Sarajevo, a sve u cilju unaprijeđenja saradnje i dovršetka započetih zajedničkih projekata. Sastanku su prisustvovali glavni imam dr. Abdulgafar-ef. Velić, rukovodilac administrativno-pravne službe MIZ Sarajevo Muhamed Memić i direktor JU Studentski centar Muhamed Omerović, sa svojim saradnicima.

  • Naša želja je da Vas upoznamo sa retrospektivom projekta izgradnje
    mesdžida, koji je u zadnjoj fazi, a implementira se putem MIZ Sarajevo kao partnera. Zajedno ćemo vidjeti koji su nam zadaci i mogućnosti da se projekat dovrši i privede krajnjoj namjeri stavljanja na raspolaganje studentima za obavljanje njihovih vjerskih potreba. Opredjeljeni smo da učinimo maksimum na poboljšanju uslova svim korisnicima centra, pa tako i u oba mesdžida koji u okviru JU Studentski centar djeluju. U tome smislu, svi kapaciteti ove ustanove su vam na raspolaganju – kazao je direktor JU Studentski centar Muhamed Omerović.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo se zahvalio direktoru gosp. Omeroviću na pozivu na sastanak, istakavši da je za Medžlis Islamske zajednice Sarajevo briga za mlade od posebne važnosti, tako i odvijanje vjerskih aktivnosti u mesdžidima studentskih domova na Bjelavama i u Nedžarićima koje obavljaju 4 imama-studenta Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Aktivnosti imama u ovim mesdžidima su dio sistema Mreže mladih Medžlisa o kojima brigu vodi koordinator Šerif Delić.

  • Sarajevski univerzitet ima najveći broj studenata u Bosni i Hercegovini, a među njima su oni koji će sutra voditi državu i imati važnu ulogu i njenom napredovanju i razvijanju. Zajednička nam je čast, ali i obaveza, da im pomognemo u njihovom razvoju i odgoju. Svako vrijeme ima svoje izazove i okolnosti koje traže od nas da, uz čuvanje osnovnih aktivnosti, razvijamo nove projekte i kapacitete koji će odgovoriti potrebama novih generacija, a sve kako bismo imali zdrave pojedince koji će imati odgovorne funkcije u budućnosti – istakao je glavni imam.

Medžlis Islamske zajednice Sarajevo putem vakifa i donatora je investitor renoviranja mesdžida na Bjelavama sa pripadajućim sadržajima, što je regulisano posebnim ugovorima o saradnji.

  • Zbog pandemije i otežanih okolnosti radovi su u manjem zastoju, ali se nadamo da će uskoro biti završeni. Učinit ćemo napor više da se radovi što prije završe i studentima stave na raspolaganje. Koordinacija svih vjerskih aktivnosti i sadržaja koji se realiziraju u oba mesdžida će biti realizirane putem Službe za vjerske i odgojno-obrazovne poslove, odnosno osobe koja je ovlaštena od glavnog imama, što je regulisano Protokolom o saradnji – naglasio je Muhamed Memić.

Na kraju sastanka prisutni su obišli gradilište mesdžida kako bi stekli uvid u ono što je dosada relaizirano, ali i pobliže se upoznali sa samim projektom, kapacitetima i sadržajima koji će po završetku biti na raspolaganju svim studentima.

Facebook
Twitter