Search
Close this search box.

Mr. Sulejman-ef. Čeliković gostovao u džematu Ilidža

Džemat Ilidža već tradicionalno svakog zadnjeg petka u mjesecu ima priliku ugostiti nekog od eminentnih predavača, koji rade i djeluju u IZ BiH, kao gosta hatiba. U petak, 25.01.2019. godine u Centralnoj džamiji na Ilidži hutbu je održao mr. Sulejman-ef. Čeliković, glavni imam MIZ-e Kakanj.

Džemat Ilidža već tradicionalno svakog zadnjeg petka u mjesecu ima priliku ugostiti nekog od eminentnih predavača, koji rade i djeluju u IZ BiH, kao gosta hatiba. U petak, 25.01.2019. godine u Centralnoj džamiji na Ilidži hutbu je održao mr. Sulejman-ef. Čeliković, glavni imam MIZ-e Kakanj.

Mr. Sulejman-ef. Čeliković je rođen 14. maja 1958. god. u Tršću, općina Kakanj. Osnovnu školu završio u Kaknju, a Gazi Husrev-begovu medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Do 1993. god. radio je kao imam, hatib i muallim u džematu Luka, istovremeno obavljajući i funkciju vjersko-prosvjetnog referenta za područje IZ Kakanj. Potom se uključuje u redove Armije RBiH, gdje ostaje do 1997. god.

Dobitnik je armijskog priznanja Srebreni štit. Zvanje magistra islamskih nauka stekao je 1999. god. u Siriji. Magistarski rad je odbranio na temu ‘Ajatu-l-ahkam min sureti-l-Bekare ve tefsiriha’ (Ajeti o propisima iz sure El-Bekare), što je ustvari tefsir rukopisa Mehmed-ef. Handžića. Mentor mu je bio prof. dr. Husamuddin Farfur. Jedan je od prepoznatljivih predavača u našim džematima. Dugo niz godina uspješno vodi jedan od najuređenijih medžlisa, MIZ-e Kakanj.

U svojoj hutbi, u prepunoj džamiji na Ilidži, Sulejman-ef. ukazao je na nekoliko stvari koje bi trebale biti u našim mislima, srcima i životima. „Valja nam razmisliti o svom položaju u odnosu na svog Stvoritelja. Gdje smo mi, a gdje je naš Gospodar? Valja nam cilj odrediti jer ako nemamo cilja da Bog da da stignemo. Valja nam znati kud idemo, a taj cilj je Uzvišeni stvorio: I džinne i ljude sam stvorio samo s jednim ciljem, da Mene upoznaju i da Mene robuju. Cilj je naša blizina kod Njega i Njegovo zadovoljstvo sa nama.“

Naglasio je mr. Čeliković da nas na tom putu čekaju iskušenja i prepreke, ali kako ih valja savladati jer uvijek do kvalitetnog cilja stoje napor i trud. Na tom putu ne tražimo rješenje tamo gdje ga nema jer ćemo se još više u probleme uvući. Uzvišeni nam daje rješenje za svaku stvar samo valja zatražiti to rješenje, valja se za uže Allahovo uhvatiti, a uže Njegovo Kur’an i kerim je čije je jedan kraj u našim rukama, a drugi u Njegovim.

Svoju hutbu ovaj predavač završio je s porukom: „Onaj ko je put do Allaha pronašao, ko nađe Njegovo svjetlo, ko Njega nađe, nema više šta izgubiti, a ko izgubi Njegovo svjetlo, Njegov put i Njega, više nema šta dobiti.“

 

Facebook
Twitter