Search
Close this search box.

Javni oglas za prijem radnika u PPU “Dječiji koraci”

Na osnovu Odluke Izvršnog odbora Medžlisa IZ Sarajevo o osnivanju podružnice PPU „Dječiji koraci“ broj 01-03-1-257-12-1/24 od 29.01.2024.g. te Odluke Upravnog odbora PPU „Dječiji koraci“ Sarajevo broj 83-01/24, od 31.01.2024.godine, 

PPU „Dječiji koraci“ Sarajevo raspisuje

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Raspisuje se Javni oglas za prijem radnika na određeno vrijeme u Privatnu predškolsku ustanovu „Dječiji koraci“Sarajevo (u daljem tekstu: Ustanova) sa sjedištem u ulici Trg Grada Prato br 2, 71000 Sarajevo, za sljedeća radna mjesta:

a) na određeno vrijeme do 1 godine dana od okončanja konkursne procedure za:

1. Odgajatelj – 2 izvršioca, 40 sati sedmično,

2. Medicinska sestra – 4 izvršioca, 40 sati sedmično,

3. Spremačica – 1 izvršilac, 40 sati sedmično,

4. Kuharica – 1 izvršilac, 40 sati sedmično 

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

– da je stariji od 18 godina,

– da je državljanin Bosne i Hercegovine

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanjeposlova radnog mjesta na koje se prijavljuje

Pored općih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebneuvjete:

Za poziciju broj 1.

a) VSS završen Pedagoški fakultet smjer predškolski odgoj iobrazovanje ili I ciklus odgovarajućeg studija visokogobrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanjetri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskomtitulom i stečenim zvanjem Bakalauret/ Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja;

b) položen stručni ispit;

c) ukoliko posjeduje radno iskustvo , dokaz o radnomiskustvu i po mogućnosti preporuka ranijeg poslodavca;

d) poželjno poznavanje rada na računaru;

Za poziciju broj 2.

a) SSS završena medicinska škola-pedijatrijski smjer;

b) Položen stručni ispit;

c) Poželjno radno iskustvo (ukoliko posjeduje radnoiskustvo i dokaz o radnom iskustvu i po mogućnostiprepouka ranijeg poslodavca);

Za poziciju br.3

a) NK zaposlenik ili IV stepen

b) Najmanje 6 mjeseci rada na istim ili sličnim poslovima

Za poziciju br. 4

a) Srednja stručna sprema

b) Najmanje 6 mjeseci rada na istim ili sličnim poslovima

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:

-molbu sa kratkom biografijom;

-uvjerenje o državljanjstvu;

-ovjerena  diplome o završenoj stručnoj spremi;

-potvrda o radnom iskustvu;

-preporuka ranijeg poslodavca (ukoliko je posjeduje);

-dokaz o položenom stručnom ispitu za poziciju 1. i 2.

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: 

Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, ulica Kračule br.23, 71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava na konkurs“.   

Dodatne informacije se mogu dobiti putem mail adrese: info@vrticdjecijikoraci.ba

Datum: 01.02.2024.

Broj: 81-02/24​​​​​​

​​​​​​​​​​      Direktorica

​​​​​​​​​​                            Drkić Mirzeta

Facebook
Twitter