Search
Close this search box.

Hutba mr. hafiza Maida-ef. Ibrahimovića: Poštivanje starijih je naša obaveza

Islam od nas uvijek zahtijeva poštivanje, uvažavanje i smirenost prema određenim skupinama ljudi, poput starijih osoba. Vjernici iz džemata se moraju solidarisati i pružiti pomoć starijim. Bogati moraju pomoći siromanšne, a jaki moraju pružiti ruku starijim kako ih ne bi napustila Allahova zaštita. Poruke koje nam šalje vjera je međusobna ljubav, poštivanje, pomaganje i žrvovanje za starije i iznemogle osobe.

Zahvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, šehide islama, šehide bosanske i sve njegove sljedbenike koji ga budu slijedili do Sudnjega dana.

Poštivanje starijih osoba je jedna od osnovnih dužnosti koje možemo dati drugom ljudskom biću. Naše poštivanje prema njima pokazuje naše sopstvene kvalitete i često utiče na to kako će se drugi odnositi prema nama. U današnjem vremenu ljudi moraju biti svjesni sebe, ali s druge strane trebaju iskazivati poštivanje prema drugim ljudima. Na dunjaluku dijelimo mjesto i vrijeme u kojem živimo. Ljudskost i dostojanstvo svakog čovjeka treba poštovati. Nepravdu i nepoštivanje prema starijim i drugim ljudima ne smijemo činiti, jer nam to naša vjera nalaže. Starost je za čovjeka etapa slabosti, baš kao djetinjstvo, te posebno moramo biti osjećajni i razvijati ljubav i poštivanje prema njima. Uzvišeni Gospodar nam govori o starosti u Kur’ana i kaže: Allah, dž.š., kaže: „Allah vas stvara i poslije vam duše uzima; ima vas koji duboku starost doživite, pa brzo zaboravite ono što saznate. Allah je, zaista, Sveznajući i Svemoćni“. (En-Nahl: 70)

Među islamskim vrijednostima kojima vjera pridaje pažnju i o njima mnogo govori, jeste uvažavanje i poštivanje starijih i iznemoglih osoba. Koliko god pojedini ljudi smatrali ovu temu nebitnom, prevaziđenom i neinteresantnom, ipak naša stvarnost koju živimo obavezuje nas da o njoj govorimo i drugima prenosimo njenu važnost.

Poštivanje i uvažavanje starijih čini život i sredinu u kojoj živimo sretnom, jer se na taj način oplemenjuje porodica, džemat i zajednica. Uvažavanje starijih i iznemoglih osoba razvija međusobnu ljubav vjernika i u našim srcima se osjeća potpuno zadovoljstvo.

Naša plemenita vjera islam nas podučava da poštivamo, obilazimo i uvažavamo starije i iznemogle osobe. Ova vjerska uputstva su plemenite smjernice vjernicima koje rezultiraju obostranim zadovoljstvom svih članova unutar porodice i džemata, u širem smislu zajednice i društva.

Poslanik, s.a.v.s., nas podučava i ukazuje nam na važnost odnosa prema starijim. Resulullah, s.av.s., nam je poručio: „Nije od nas ko ne poštuje naše starije i ko nije milostiv našim mladim“. (Tirmizi) Iz ovog hadisa zaključujemo da se prema starijim ljudima moramo odnositi krajnje obazrivo i iskazivati poštivanje prema njima. Ovaj hadis je pouka sa kojom se ponosimo i on važi za sva vremena i sve situacije, ne zastarjeva niti se mijenja. Ako budemo praktikovali ovaj hadis kroz svoj život, zaslužit ćemo ovosvjetsku nagradu koja će u nama razviti osjećaj zadovoljstva i radosti. Na ahiretu – budućem svijetu bit ćemo nagrađeni velikom nagradom zbog slijeđenja našeg uzora Resulullaha, s.a.v.s. i poštivanje koje smo razvijali prema starijim i iznemoglim osobama. Da bismo postigli Božiju naklonost iskažimo poštivanje prema starijim i iznemoglim. Vodimo posebnu brigu za starijim ljudima kao što je briga o njihovom zdravlju, psihološka briga, društvena i ekonomska odgovornost.

Poštivanje starijih je praksa svih Allahovih poslanika, a.s., i to je stvarna odlika vjernika koju pokazuju u svojoj okolini. Poslušajmo kako je naš predvodnik i uzor Muhammed, s.a.v.s., praktično podučavao ovim vrijednostima i kako je poštivano starije i iznemogle osobe.

Resulullah, s.a.v.s., nas je poučio da budemo blagi prema starijima i iznemoglim osobama. Kada je Poslanik, s.a.v.s., ušao u ramazanu u svetu džamiju u Mekki, Ebu Bekr je doveo svoga oca Ebu Kuhafu da primi islam. Kada ih je Poslanik s.a.v.s. vidio rekao je Ebu Bekru: „ Zašto nisi ostavio starca kod kuće, ja bih otišao njemu. „ Ebu Bekr je odgovorio: „ Preče je da on dođe tebi nego ti njemu“. Poslanik, s.a.v.s. je posjeo Ebu Kuhafu pored sebe i ugostio ga. Nakon toga je stavio svoju ruku na pra/koljeno/ Ebu Kuhafe i zatražio od njega da pređe na islam, što je ovaj i učinio.

Navest ćemo još jedan upečatljiv primjer koji nam govori kako su se ashabi odnosili prema starijim osobama. Jedne prilike Alija, r.a., je krenuo na sabah-namaz. Obzirom da je naišao na starijeg čovjeka koji se teško kretao, bilo mu je žao da ga pretekne, pa je nastavio polahko da ide iza njega. Ovo njegovo poštovanje prema starijem je rezultiralo da je melek Džibril stavio ruku na leđa Poslanika, a.s., i nije mu dozvoljavao da se ispravi sve dok i Alija, r.a., nije stigao na namaz.

Ova dva primjeri Poslanika, s.a.v.s., i Alije, r.a., pokazuju veliki stepen ljubaznosti, milosti i poštivanja prema starijima. Imamo mnogo primjera koji nas podučavaju na koji način ćemo izgrađivati svoj odnos prema starijim i koji model trebamo slijediti da bismo bili uspješni. Odnos prema starijima treba da prožima milost, solidarnost i nastojanje da im pomognemo u svakoj situaciji.

Starijim osobama ćemo dati prednost u mnogim segmentima našeg života; kod nazivanja selama, usluživanju hrane i pića, u namazu, prilikom razgoovra s njima, ustupiti im mjesto da sjednu. Poslanik, s.a.v.s., je jedne prilike žestoko ukorio Muaz ibn Džebela zbog toga što je oduljio namaz, a za njim su klanjale starije osobe kojima je to predstavljalo poteškoću.

Uvažavanje i poštivanje starijih zbog njihovih godina, iskustva i znanja /iluma/ je odlika pravih vjernika. Ljudi koji ne postupe na ovaj način nisu kompletni vjernici i ne rade po sunnetu. Poslanik, s.a.v.s., nas je poučio i pokazao svojim primjerom kako da poštujemo starije i iznemogle osobe da bismo sebi trasirali put ka dobru i Džennetu. Ako budemo u mladosti poštivali starije osobe, Gospodar će dati da drugi poštivaju nas kada budemo u njihovim godinama. Nemojmo ignorirati starije osobe, jer ćemo time izbrisati svoje tragove koje neće niko vidjeti u našoj starosti.

Islam od nas uvijek zahtijeva poštivanje, uvažavanje i smirenost prema određenim skupinama ljudi, poput starijih osoba. Vjernici iz džemata se moraju solidarisati i pružiti pomoć starijim. Bogati moraju pomoći siromanšne, a jaki moraju pružiti ruku starijim kako ih ne bi napustila Allahova zaštita. Poruke koje nam šalje vjera je međusobna ljubav, poštivanje, pomaganje i žrvovanje za starije i iznemogle osobe.

Svi imamo trenutke kada se prisjetimo određenih događaja iz našeg života i žalimo što nismo bili bolji vjernici. Stvorimo naviku da budemo ljubazni i pažljivi prema starijima ne očekujući ništa za uzvrat. Pažljivost i poštivanje prema starijim je ipak nešto što će ljudi vidjeti i cijeniti. Budimo od onih koji ćemo uvažavati i poštivati starije kako bi nas Božija milost obasula. Molim Allaha, dž.š., da nas uvede u lijepi Džennetu-l-firdevs. Amin!

08. februar 2019.god./ 03. džumade-l-uhra 1440.H.god.

Hutbu napisao: hfz. mr. Maid ef. Ibrahimović

Imam, hatib, muallim, džemat Soukbunar, MIZ Sarajevo

 

Facebook
Twitter