Search
Close this search box.

Hutba mr. hafiza Maid-ef. Ibrahimovića: Gatanje i sujevjerje

Mnogi ljudi posjećuju gatare i nadaju se da će im oni iznijeti njihovu budućnost. Islam je zabranio posjećivanje vračara i gatanje. Naime, ako čovjek posjeti vračara i proricatelja ne vjerujući u ono šta mu on govori neće mu biti primljen namaz četrdeset dana. Ako povjeruje u njegove riječi, u ono šta mu je rekao, zanijekao je ono sa čim je došao Muhammed, s.a.v.s.

Zahvala Allahu, dž.š., Milostivom, Samilosnom. Neka je salavat i selam na Božijeg Poslanika, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, šehide islame, šehide bosanske i sve njegove sljedbenike do Sudnjeg Dana.

Allah, dž.š., nam je objavio ispravnu vjeru islam koju smo dužni u potpunosti slijediti. To je vjera koja je očišćenu od širka- pripisivanje Allahu, dž.š., druga, gatanja i sujevjerja. Vjera koja od nas traži da se samo Allahu, dž.š., klanjamo, pokoravamo i od Njega pomoć tražimo. Istinski pravi vjernik je onaj, ko je ubjeđen i vjeruje da mu je Allah, dž.š., dovoljan, Njemu se obraća i dovu upućuje. Vjernik radi djela koja vode Njegovu zadovoljstvu i ne čini djela koja izazivaju Njegovu srdžbu i gnjev. Zato nas Gospodar poziva i kaže: „Ti okreni svoje lice pravoj vjeri, kao pravi vjernik, vjeri Allahovoj, prema kojoj je ljude stvorio, ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer je to prava vjera, ali većina ljudi ne zna“. ( Er-Rum, 30.)

U Kur’anu se navodi da su stari narodi bili sujevjerni. Salihov, a.s., i faraonov narod su bili sujevjerni u pogledu svojih poslanika. Ti narodi nisu bili svjesni da im je zlo, koje su predskazivali došlo zbog njihovog nevjerstva i zapostavljanja Allahovih, dž.š., propisa. Što je narod udaljeniji od vjere, sve je više kod njega zastupljeno sujevjerje. Poslanik, s.a.v.s., je sujevjerje  i gatanje svrstao u širk.

Mnogi ljudi posjećuju gatare i nadaju se da će im oni iznijeti njihovu budućnost. Islam je zabranio posjećivanje vračara i gatanje. Naime, ako čovjek posjeti vračara i proricatelja ne vjerujući u ono šta mu on govori neće mu biti primljen namaz četrdeset dana. Ako povjeruje u njegove riječi, u ono šta mu je rekao, zanijekao je ono sa čim je došao Muhammed, s.a.v.s. U srcu se ne može sastati vjerovanje u Allaha, dž.š., i vjerovanje u ono što govori vračar. Gatanje je u paganstvu bilo veoma rašireno, posebno među Arapima u vrijeme kada nije bilo poslanika. Ibn Mes’ud prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: „ Gatanje je širk, gatanje je širk!” (Ebu Davud i Tirmizi) Veliki bošnjački alim Hasan Kafija Pruščak kaže: „ Ima raznih grupa, onih koji tvrde nešto što je suprotno Kur’anu i sunnetu. To su, prije svega, vračari, gatari i oni koji gataju pomoću karata, kamenčića, graha i slično. Sve to je strogo zabranjeno i u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i mišljenjem islamske uleme. Obaveza je takve spriječiti da to rade po ulicama i dućanima i da ulaze u kuće.“

Gatanje koje je ustaljeno kod nas je ; gatanje u filđan, bacanje grah, ogledanje u dlan i karte, pravljenje sihra, otvarnje zvijezda i ubjeđenost u istinitost horoskopa.  Naime, gatanje se zabranjuje gataru, proricatelju, kao i onome ko posjećuje i traži njohovo mišljenje. Poslanik, s.a.v.s., je nakon što ga je Allah, dž.š., izabrao za Poslanika u Mekki je zatekao grupu pod imenom „ El-kuhhan” – vračevi, astrolozi ili predskazivači koji su za sebe tvrdili da su  poznavaoci tajni iz prošlosti ili budućnosti. Njegova glavna misija tokom prvih trinaest godina objave bila je razuvjeriti ljude od njihovog praznovjernog i krivog vjerovanja, te ih udaljiti i odvojiti od neznabožačke prakse gatanja, predskazanja i kumirstva. Samo Uzvišeni Gospodar zna gajb- ono šta će se dogoditi.

Sujevjerje je staro koliko i čovječanstvo. Sujevjerje praznovjerje se definira kao sklonost da se određeni postupci i događaji neosnovano smatraju predskazanjem nastupajućeg zla ili dobra. U Islamu sujevjerje je zabranjeno i smatra se širkom. Poslanik s.a.v.s., je rekao: „ Praznovjerje je širk, praznovjerje je širk, praznovjerje je širk, a svakog od nas zadesi praznovjerje, ali ga Allah otkloni pouzdanjem u Njega.“( Buhari i Muslim) Svjedoci smo da je veliki broj muslimana sklon gatanju i sujevjerju. Ona nemaju nikakve veze sa pravim islamskim učenjem. Većina ovih vjerovanja potiče iz krščanske ili staroslovenske tradicije i nema veze sa islamom. Sujevjerja se mnogo praktikuju i poznata su u našem narodu, ali ih se moramo klonuti. Neka sujevjerja koja se praktikuju:

– Vješanje zapisa, amuleta i privjesaka i vjerovanje da se time stiče Božija naklonost i zaštita. Međutim, islam tvrdi suprotno. Stiče se grijeh i mogućnost odlaska u vode širka. A širk (pridruživanje bilo koga Allahu ravnim) je neoprostivi grijeh.

– Ženidba između dva Bajrama je jedno od najraširenijih sujevjerja na prostorima Balkana. Oni koji su prispjeli za ženidbu, odnosno udaju, ne trebaju obraćati pažnju na ova sujevjerja, nego se ženiti i udavati. Božiji Poslanik, s.a.v.s., oženio je Aišu, r.a., u mjesecu ševalu (između dva Bajrama).U nekim krajevima bivše rašireno je vjerovanje da djevojka kada dođe pred mladoženjinu kuću treba uzeti kakav sud s vodom i proliti ga, kako bi joj u novom domu sve teklo kao voda.

– Sujevjerja vezana za određene dane kao što je utorak i subota. Tim danima je zabranjeno: sječenje noktiju, šišanje, brijanje, sastajanje sa ženom i pranje veša.

– Kucanje u drvo radi sreće i berićeta, zasniva se na starom vjerovanju po kojem su bogovi živjeli u drveću koje je raslo po šumama. Muslimani kažu Ma Sha Allah, a ne kucaju u drvo.

– Prelazak crne mačke preko puta je sujevjerje koje je simbol zla i loš znak. Vjerovanje da prelazak crna mačka preko puta donosi nesreća i nevolju.

– Petak trinaesti je sujevjerje je i vjerovanje u petak trinaesti kao nesretan dan. Međutim, Petak je najbolji dan u kome se Sunce rodilo. Pogrešno ga je predstavljati kao nesretan dan.

– Razbijeno ogledalo kao znak nesreće je sujevjerje i vjerovanje po kojem razbijeno ogledalo donosi sedam godina nesreće i velike tegobe u životu.

– Sujevjerje po pitanju umrle osobe. Porodica umrlog stavlja na prozoru od kuće čašu punu vode vjerujući da duša umrlog dolazi da pije tu vodu. To praznovjerje traje 40 dana od smrti umrle osobe.

–  Potkovica i djetelina sa četiri lista je sujevjerje i vjerovanje koje donosi sreću.
Mnoge muslimanske kuće ili automobili okićeni su ovakvim znakovima, a sve zarad sreće i bereketa. Rog i potkovica mogu se vidjeti na mnogim muslimanskim kućama.

– Sujevjerje i vjerovanje da leptir, bubamara i pauk donose sreću i radost čovjeku.  Također, vjerovanje da mravi donose bereket. Ako nas svrbi desni ili lijevi dlan, ili ćemo dobiti ili dati neki novac za nešto..

– Vjerovanje u posebna jela su sujevjerje i vjerovanje da donose sreću. Praksa muslimana u Bosni, da žene, kada dolaze na babine tek rođenoj ženskoj djeci, trebaju ponijeti na dar dva jajeta i staviti ih djetetu pod jastuk, kako bi sljedeće rođeno dijete bilo muško.

– Sujevjerje  i vjerovanje vezano za čuvanje zdravlja. Kada se metlom mete u kući, ne smije se doticati dijete koje još raste, jer bi moglo prestati rasti. Ako se to desi treba drškom metle udariti ili pljunuti u plafon.

Mnoštvo je sujevjerja i postupaka koje muslimani prakticiraju, a koji u osnovi spadaju u isprazno vjerovanje koje sa islamom nema baš ništa zajedničko. Naša obaveza je ne vjerovati u njih i uputiti se čistom stazom islama koja vodi sreći na ba svijeta.

Želim naglasiti da se 01. februar u svijetu obilježava kao Dan hidžaba. Akcija obilježavanja ovoga dana je veoma brzo dobila globalne razmjere, a danas se obilježava i u Bosni i Hercegovini. Nemojmo zaboraviti pokloniti svojoj hanumi  i kćerci mahramu za Dan Hidžaba. Gospodaru naš, udalji sva sujevjerja, gatanje i neutemeljena vjerovanja, navike od Nas, te da nas uputi na put ispravnih vjernika. Molimo Te, uvedi nas u Džennetu-l-firdevs! Amin!

01. februar 2019.god./ 26.. džumade-l-ula 1440.H.god.

Hutbu napisao: hfz. mr. Maid ef. Ibrahimović

Imam, hatib, muallim, džemat Soukbunar, MIZ Sarajevo

 

 

Facebook
Twitter