Search
Close this search box.

Hafiska dova hafizi Zerisi Pleh

U nedjelju, 13. juna 2021. godine, u Gazi Husrev-begovoj džamiji sa početkom u 14 sati i 30 minuta će biti proučena hafiska dova hafizi Zerisi Pleh, učenici drugog razreda Gazi Husrev-begove medrese, polaznici Škole hifza i mekteba Aneks.

Pleh, Amela i Saime, Zerisa, rođena je 30.09.2004. godine u Sarajevu. Druga je hafiza u svojoj porodici. Učenica je drugog razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Prve korake hifza napravila je u mektebu džemata Aneks pred Asim ef. Hubijarom. Aktivnije je počela učiti hifz pred hafizom Mahirom Vlajčić, a svoj put nastavlja u Školi hifza učeći pred Fuad ef. Golićem, gdje je naučila i posljednje ajete.

Za polaganje hifza Kur’ana Časnog pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice pripremio ju je hfz. Mensud Đulović, profesor kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi.

Facebook
Twitter