Gost hatib u Igmanskoj džamiji mr. hafiz Maid-ef. Ibrahimović

U petak, 5. novembra 2021. godine odnosno 30. rebiu- l -evvela 1443. h. godine imam džemata Soukbunar mr. hafiz Maid ef. Ibrahimović bio je gost hatib u Igmanskoj džamiji.

Bez obzira na teške vremenske prilike u džamiji se okupilo pedesetak džematlija. Džamijski odbor na čelu sa hadži Nurkom Čauševićem dočekali su hafiza mr. Maid ef. Ibrahimovića i upoznali ga o historijatu i značaju džamije na Igmanu. Prije džume namaza proučen je jasin-i-šerif pred duše svih šehida.

Na početku hutbe imam je podsjetio na važnost mjeseca rebiu-l-evvela i važnost slijeđenja Poslanika, a.s., u svim segmentima njegovog života. Ukazao je na ajet iz sure Junus u kojem se kaže: “O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašega, i lijek za vaša srca, i uputstvo i milost vjernicima.”

Kur’an je lijek za naša srca koja moramo očistiti od ogovaranja, zavidnosti i svih loših osobina.Kako te velike poruke ne slušamo, ne slijedimo, a nastojima da budemo muslimani i da slijedimo Poslanika, a.s.

Svi se biološki rađamo kao ljudi, ali čovjekom se postaje odgojem. Važno je napomenuti da se duhovno odgojimo i okitimo pozitivnim osobinama; iskrenošću, dobrotom, međusobnom ljubavlju i nastojimo da pomažemo druge muslimane. Da bismo uspjeli postići željeni cilj i zaslužiti Džennet trudimo se da budemo sljedbenici Poslanika, a.s. u pravom smislu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter