Edukacija u sarajevskim džamijama: Predavanja dr. Dautovića, dr. Hasanija, efendije Alića i efendije Balkića

Tokom protekle sedmice je održan novi ciklus predavanja u okviru aktivnosti “Edukacija u sarajevskim džamijama”.

U okviru “Katedre tefsira” u džamiji Omer ibn El-Hattab na Stupu o temi “Ciljevi Kur’ana je govorio Salko-ef. Balkić.

Definirajući određene ciljeve koje pojedinac može imati tokom svog života, efendija Balkić je prisutne upoznao sa njihovom klasifikacijom.

Kako je naglasio, ciljevi Kur’ana se iščitavaju na osnovu jezičke konstrukcije “leallekum” – “da biste bili”, a sugerišu ono što je Gospodar postavio pred ljude kao ono čemu trebaju stermiti.

U sklopu “Katedre fikha”, prof. dr. Mustafa Hasani je u džematu Grbavica 2 govorio o propisima o čistoći. Referirajući se na kur’anske i hadiske smjernice, Hasani je pojasnio razlike između različitih vrsta čistoće i nečistoće.

U okviru “Katedre hadisa”, imam Centralne džamije na Ilidži Resul-ef. Alić je u džematu Lužani govorio o pogubnosti srdžbe. Osvrnuo se na izvore islama koji tematiziraju ovo pitanje, te analizirao negativne društvene situacije nastale kao posljedica srdžbe.

U sklopu tribine “Islamske teme” u Baščaršijskoj džamiji je govorio dr. Ferid Dautović, direktor Instituta za Islamsku tradiciju Bošnjaka.

Tokom ove sedmice, predavanja će se održati u Istiklal džamiji, Centralnoj džamiji u Vogošći i Centralnoj džamiji na Ilidži.

Facebook
Twitter