U džematu Teftedarin do upriličene značajne aktivnosti na polju edukacije mladih

U mjesecu januaru u džematu Teftedarin do, upriličeno je nekoliko značajnih aktivnosti na polju edukacije mladih, sa posebnim naglaskom na Mrežu mladih. Ponukani činjenicom da su naši mladi na zimskom raspustu i da imaju slobodnog vremena više nego za vrijeme školskih dana, organizovane su tri tematske radionice, i to nedjeljom poslije akšam-namaza u prostoriji mekteba.

Prva radionica bila je na temu ispravnog razumijevanja pčele i pčelarstva, „Nadahnuće pčele“, a predavač je bio lokalni pčelar Suljo Mahmutović, koji je uz video-prezentaciju poučno govorio o mnogim pitanjima iz pčelarstva. Jedna od osnovnih poruka radionice bila je da se trebamo ugledati na pčelu po mnogim segmentima života kao što su radinost, čestitost i dr.

Druga radionica je bila na temu „Halal i haram u životu vjernika“, a predavač mr. Adis-ef. Sultanović je govorio o važnijim aspektima halala i harama u životu vjernika u savremenom svijetu, prilikom čega je zaključeno da naš izbor mora biti halal, jer je to jedini pravi put u životu muslimana!

Treća radionica je bila na temu „Ašikovanje i mladi,“ a predavač je bio Mirsad-ef. Mešanović, koji je govorio o važnosti morala u životu mladih, halal veze, braka i drugih pitanja iz ove teme, kao i o projektu Mreže mladih na području općine Novi grad Sarajevo.

Ovaj projekat imao je za cilj da na inovativan način tretira i obradi određenu aktelnu temu, kroz prigodno predavanje kao i kreativnu radionicu koju je vodila muallima Sumeja Sultanović. U sklopu iste, prisutni su radili kreativne zadatke iz teme predavanja, što je za rezultat imalo nekoliko kvalitetno urađenih zidnih biltena na hameru, sa važnim porukama i informacijama. Jedan od krunskih ciljeva je bio zajednički namaz u džamiji, kao i druženje poslije radionice uz kahvu i kolač.

Na kraju ovog serijala radionica, organizovan je zajednički odlazak u streljanu sa omladinom poslije jacija-namaza u džamiji, gdje su mladi imali priliku da nauče kako koristiti vazdušnu pušku u rekreativne svrhe. Vrijedna spomena je i nabavka stola za stoni tenis i igranje ovog sporta u našoj džamiji, zbog čega se zahvaljujemo Džematskog odboru džemata na podršci. Ovom prilikom se zahvaljujemo i svima koji su bili dijelom ovog korisnog projekta sa nadom da su mladi učesnici naučili i savladali nova korisna znanja, vještine i navike.

Sumeja Sultanović

Facebook
Twitter