Muhamed Grbo

hafiska dova

Proučena hafiska dova Muhamedu Grbi

U Ali-pašinoj džamiji u Sarajevu, u petak, 15. septembra, nakon nekoliko desetljeća održana je prva hafiska dova mladom hafizu Muhamedu Grbi koji je proučio cijeli