kasim dobrača

kasim dobrača

Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana

Kasim Dobrača Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih