Search
Close this search box.

džemat sagr hadži ali hrid

akcija čišćenje

Predramazanska akcija čišćenja džamija, džamijskih harema, mahala i naselja

Džamije i džamijski haremi su odraz ili ogledalo jednog džemata, sredine, mahale, čaršije ili grada. Percepcija džamijskog prostora je najbolje ilustrirana kroz našu kolektivnu brigu o tom časnom prostoru. Muftijstvo sarajevsko je uputilo poziv svim imamima, članovima džematskih odbora i džematlijama da u subotu 4. maja 2019. godine organiziraju akcije čišćenja svih naših džamija, džamijskih harema i, po mogućnosti, veće ekološke akcije čišćenja naših mahala i naselja. Lijep primjer po tom pitanju predstavlja slučaj džamije Sagr hadži Alija na Hridu, gdje se imam Muhamed-ef. Sućeska zajedno sa Džematskim odborom potrudio da njihova džamija i uređenost džamijskog harema posluže kao primjer drugima.