Search
Close this search box.

centar za kur’an i sunnet

abdul-aziz drkić

Seminar MIZ Sarajevo: Predstavljen budući Centar za Kur’an i sunnet Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

U srijedu 06. februara 2019. godine u Gazi Husrev-begovoj medresi, održan je redovni seminar za sarajevske imame. Gost seminara je bio mr. hafiz Abdul-Aziz Drkić, koji je sarajevskim imamima predstavio akciju izgradnje vakufskog objekta Centra za Kur’an i sunnet. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je počeo sa izgradnjom vakufskog objekta Centra za Kur’an i sunnet, na vakufskoj parceli Halačevića vakuf u ulici Telali.