Search
Close this search box.

Seminar o upravljanju projektima za koordinatore Mreže mladih i sektora za društvenu brigu

U prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu proteklog vikenda (19., 20. juni) realizovan je seminar “Upravljanje projektima” za koordinatore Mreže mladih i sektora za društvenu brigu u organizaciji Muftijstva sarajevskog.

Seminar kojem su prisustvovali koordinatori pomenutih sektora na nivou medžlisa ovog muftiluka realizovan je u formi kombinovanoj od teoretskih predavanja i praktičnih radionica.

Otvaranju seminara prisustvovao je i dr. Ahmed Purdić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva sarajevskog koji je koordinatorima prenio selame muftije sarajevskog, dr. Enesa Ljevakovića. Ovom prilikom je čestitao koordinatorima na vrijednom radu i ostvarenim rezultatima, posebno vidljivim tokom pandemije kada su brojni volonteri ovih sektora svojim prisustvom na terenu bili na usluzi u svojim društvenim zajednicama.

Radnim dijelom seminara je koordinirao dr. Đevad Šašić, profesor iz oblasti upravljanja projektima, upravljanja ljudskim resursima i menadžmenta u javnom sektoru; profesor na Fakultetu za Upravu Univerziteta u Sarajevu.

204728314_530181054776497_1523562981050948681_n.jpg

Tokom trajanja seminara, dr. Šašić je prisutne koordinatore upoznao sa procesom pisanja projekta čiji početak konkretna detekcija problema u zajednici, a nastavak podrazumijeva definiranja njegovih uzroka, te traganja za njegovim rješenjima rješenjima koja trebaju biti jasno definirana u skladu sa zvaničnim standardima.

Koordinatorima je zbog toga predstavljen i teorijski okvir koji definira pojam projekta, objašnjava njegove programe, kao i koncept upravljanja projektom, te životni vijek projekta.

U praktičnom dijelu seminara, koordinatori su, podijeljeni u grupe, praktično prošli kroz sve faze projekta na primjeru detektovanog problema iz njihovih lokalnih zajednica. 

204127986_420888385539272_4474209687501914009_n.jpg

Ovakvim su pristupom polaznici seminara imali su priliku analizirati problem u osvrt na njegove uzroke i posljedice, te definirati njegove opće i specifične ciljeve. Također, u okviru svojih zadataka, imali su priliku praktično naučiti bitne elemente pisanja projekta, poput preciznog planiranja, dizajniranja projekta sa sspekta vremena i dizajniranja budžeta.

Drugog dana, prilikom završetka seminara, prisutnima se obratio mr. Rijad Delić, rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove Muftijstva sarajevskog koji je predstavio vlastito iskustvo pisanja projekata, uz uspostavljanje veze između projekata u kojima je sudjelovao sa problemima koje su koordinatori kandidovali na osnovu vlastitog iskustva u zajednici.

202238922_163411585834150_5293019370529116379_n.jpg

Koordinatorima su podijeljeni cetrifikati o učešću na ovom seminaru, a prema njihovim utiscima, značajno je realizovati ovakve programe koji će koordinatore sa značajnim iskustvom na terenu stručno pripremiti da artikulišu probleme zajednice, pravilno napišu projekat, doprinesu društvu, ali i olakšaju sebi u misiji koju su preuzeli.

203757773_959714774813370_8459286716050965255_n.jpg

(Nedim Gondžić/muftijstvosarajevsko.ba)

Facebook
Twitter