Promovisano djelo “Učenje Kur’ana napamet” autora mr. hafiza Saliha Halilovića

U srijedu 03. aprila 2019. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci upriličena je promocija knjige “Učenje Kur’ana napamet – upute i metode” autora mr. hafiza Saliha Halilovića, u izdanju Izdavačkog centra Islamske zajednice u BiH - El-Kalema, koji su bili i organizatori promocije zajedno sa MIZ Sarajevo. Osnovni cilj i intencija rada i djela hafiza Halilovića bila je istražiti i analizirati način memoriranja Kur’ana u svijetu i u BiH putem primjene različitih znanstvenih metoda istraživanja. O značaju ovog djela i porukama koje ona nosi govorili su promotori: prof. dr. kurra hafiz Dževad Šošić, dr. Mustafa Prljača,  doc. dr. hafiz Kenan-ef. Musić, te sam autor mr. hafiz Salih Halilović. 

U srijedu 03. aprila 2019. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci upriličena je promocija knjige “Učenje Kur’ana napamet – upute i metode” autora mr. hafiza Saliha Halilovića, u izdanju Izdavačkog centra Islamske zajednice u BiH – El-Kalema, koji su bili i organizatori promocije zajedno sa MIZ Sarajevo.

Djelo “Učenje Kur’ana napamet – upute i metode” je nastalo kao rezultat naučnog istraživanja autora mr. hafiza Saliha Halilovića koji je 2016. godine magistrirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, na temu “Metodologija memoriranja Kur’ana u svijetu i BiH“. Komisija je ovaj magistarski rad ocijenila uspješnim i hafiza Saliha Halilovića promovisala u magistra islamskih nauka iz područja kiraeta, uz sugestiju za njegovo objevljivanje.

Osnovni cilj i intencija rada i djela hafiza Halilovića bila je istražiti i analizirati način memoriranja Kur’ana u svijetu i u BiH putem primjene različitih znanstvenih metoda istraživanja. O značaju ovog djela i porukama koje ona nosi govorili su promotori: prof. dr. kurra hafiz Dževad Šošić, dr. Mustafa Prljača,  doc. dr. hafiz Kenan-ef. Musić, te sam autor mr. hafiz Salih Halilović.

Prof. dr. Dževad Šošić je iz svog ugla gledanja, koji je specifičan i poseban, s obzirom na činjenicu da je dr. Šošić bio mentor hafizu Haliloviću i svojevrsna vodilja kroz cjelokupan proces nastanka ovog vrijednog štiva, poručio “kako ne postoji ništa što usrećuje muslimana toliko, kao onda kada on nauči Kur’an napamet, jer tada Kur’an postane dio nas, naša obaveza, naša ljubav, naša opsesija i potreba”. Kurra hafiz Šošić je poručio kako nam je hifz i memoriranje Časnog Kur’ana od strane naše omladine jedna od rijetkih stvari koja je krenula uzlaznom putanjom s obzirom da je Komisija za hifz Rijaseta IZ u BiH u stalnom zasjedanju. S obzirom da je hafizu Haliloviću dr. Šošić bio mentor, on je poručio kako je ova knjiga izuzetno vrijedna jer je u procesu njenog nastajanja, autor uložio izuzetan trud uz korištenje relevantne literature, što je rezultiralo time da je ova knjiga najkompletnije naše štivo o hifzu Kur’ana, jer objedinjuje sve ono što bi trebali znati o učenju Kur’ana napamet.

Da se zaista radi o značajnom znanstvenom istraživanju iz oblasti kira’etâ na našim prostorima govori nam i činjenica da je Izdavački centar Rijaseta – El-Kalem izdao ovu knjigu. Istakao je to i dr. Mustafa Prljača, urednik ovog izdanja i glavni urednik El-Kalema. Dr. Prljača je u okviru svog viđenja ovog poučnog i vrijednog štiva poručio “kako je počašćen, što je bio dijelom ovog vrijednog koraka na koji se odlučio  hafiz Halilović i da ako se i jedan jedini čovjek inspiriše ovom knjigom i više zavoli Kur’an,  knjiga je u potpunosti opravdala svoju smisao!”.

Glavni imam MIZ Sarajevo doc. dr. hafiz Kenan-ef. Musić, poručio je u svome osvrtu na ovo djelo hafiza Halilovića kako su u MIZ Sarajevo počastvovani da su zajedno sa El-Kalemom mogli organizovati promociju ovog djela, što zorno pokazuje da muslimani BiH baštine veliku ljubav prema Božijoj Knjizi kroz podršku svakom plemenitom peru koje piše o Božijoj Knjizi i pokušava popularizirati memoriranje Kur’ana Časnog.

Glavni imam je poručio kako je učenje Kur’ana Časnog jedan cjeloživotni proces i kako nam i ovo djelo poručuje da trebamo ići u pravcu kur’anske pismenosti, tj. kako se ne može očekivati veliki broj hafiza u jednom društvu, ako nije veliki broj ljudi tog društva koji svaki dan započinju sa učenjem jedne ili nekoliko stranica Kur’ana Časnog.

Dr. hafiz Musić je posebno apostrofirao važnost institucionalnog očuvanja hifza kroz rad i djelovanje bh. medresa, islamskih fakulteta, škola i sekcija hifza, Centra za Kur’an i sunet, a sve kroz verifikaciju Komisije za hifz Rijaseta IZ u BiH.

Na kraju promocije, prisutnima se obratio i sam autor mr. hafiz Salih-ef. Halilović, koji se tom prilikom zahvalio svima koji su doprinijeli da ovo djelo ugleda svjetlo dana. Promotori su bili složni u ocjeni kako je izuzetno važno što ovo vrijedno djelo hafiza Halilovića dolazi u vrijeme kada interes za učenje Kur’ana napamet u BiH nikad nije bio veći, što rezultira sve većim brojem hafiza, kao i kandidata koji žele da nauče Kur’an napamet i kojima ovo djelo može poslužiti kao vodič u procesu memoriranja Kur’ana Časnog.

Ovu promociju su učenjem Časnog Kur’ana i izvedbama prigodnih ilahija i kasida uljepšali članovi Hora MIZ Sarajevo, a velika sala Gazi Husrev-begove biblioteke je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Biografija mr. hafiza Saliha Halilovića

Hfz. Salih-ef. Halilović, sin Hilme i Jasmine Halilović, rođen je u Sarajevu, 10. avgusta 1981. godine. Osnovnu školu je završio u rodnom gradu, a 1996. godine upisuje, Gazi Husrev-begovu medresu koju završava u školskoj 1999-2000. godini. 2000-te godine odlazi u Kairo gdje se upisuje na univerzitet Al-Azhar. Na fakultetu Usulu-d-din, odsjek tefsir diplomirao je 2005. godine. Tokom studentskih dana, učio je hifz pred šejhovima poznate Azharove džamije. Po povratku u Sarajevo u dogovoru sa muhaffizom rahmetli dr. Fazlić-ef. Fadilom priprema se za polaganje hifza koje je uspješno obavio pred komisijom u periodu od 14. do 28 jula 2006. godine. Iste godine, u vrijeme mjeseca Ramazana primljen je za drugog imama u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, dužnost koju i dan danas obnaša.

U periodu od 11. do 18. novembra 2014. godine u Meki u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, tokom održavanja 36. svjetskog takmičenja u hifzu, tedžvidu i tefsiru Kur’ana koje se održava pod pokroviteljstvom kralja Abdullaha ibn Abdul-Aziza, uporedo je održan Peti edukacioni seminar za arbitre kur’anskih takmičenja na kojem su učestvovali istaknuti hafizi iz raznih država, profesori, doktori, kurra hafizi, imami i muhaffizi. Jedan od učesnika je bio i hfz. Salih ef. Halilović. Na pomenutom seminaru dobio je certifikat za arbitra kur’anskih takmičenja priznatog širom islamskog svijeta.

Krajem 2017. godine, tokom svjetskog takmičenja u učenju i hifzu Kur’ana u Zagrebu, održan je prvi edukacioni međunarodni seminar za arbitre kur’anskih takmičenja čiji je sudionik bio i hfz. Salih-ef. Halilović. Na pomenutom seminaru dobio je certifikat za arbitra kur’anskih takmičenja.

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, 27.10.2016. godine, hfz. Salih ef. Halilović je uspješno odbranio magistarski rad na temu ¸¸Metodologija memoriranja Kur’ana u svijetu i u BiH”. Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu nastavio je daljnje školovanje upisavši se na treći ciklus studija – doktorski studij u akademskoj 2018./2019. godini.

Hfz. Salih ef. Halilović, autor je nekoliko radova objavljenih u Preporodu kao i jednog rada objavljenog u Novom Muallimu. Pored toga, par njegovih hutbi je preneseno u pisanom sadržaju na nekoliko bosanskih islamskih portala kao i dnevnih novina. U knjizi Ramazanski vazovi iz Gazi Husrev-begove džamije objavljen je njegov rad o zekatu.

Hfz. Salih ef. Halilović aktivno radi sa učenicima i studentima po pitanju hifza. Muhaffiz je i ima preko deset učenika koji redovno uče hifz pred njim. Zvanično su dva kandidata hfz. Saliha uspješno pred komisijom za hifz Rijaseta islamske zajednice u BiH proučili cijeli Kur’an i tako stekli zvanje hafiza Kur’ana.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Facebook
Twitter