Predškolska ustanova “Dječiji koraci” počela sa radom 4. januara

Kroz svoje oblike rada sa korisnicima, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo je nastojao
obezbijediti odgovarajući sistem i oblik odgojno-obrazovnog rada koji neupitno predstavlja snažnu pomoć roditeljstvu i odgajanju djece općenito.

S tim u vezi, uloga predškolskih ustanova pri MIZ Sarajevo pored pozitivnih utjecaja na razvoj djeteta može imati različite uticaje na društvo i njegov sveukupni razvoj.

Od kvalitete islamskog odgoja i obrazovanja svakog člana zavisi i kvalitet vjerskog života
u cijeloj Zajednici. Najznačajnija vrijednost koju možemo prenijeti mlađim generacijama je
vrijednost vjere u Boga, ali opredjeljenost posvećivanju univerzalnih vrijednosti. U tom duhu se mogu posmatrati benefiti predškolskih ustanova koje imaju potencijal da približe djeci i poduče ih osnosvnim islamskim propisima i odgoje ih u duhu islama.

Medžlis Islamske zajednice Sarajevo otvorio je svoju predškolsku ustanovu “Dječiji koraci” u
prostoru Vile Hadžihalilovića, ulica Trg Grada Prato br. 2, a počela je sa radom 4. januara 2023. godine.

U krugu objekta postoji lijepo i uređeno dvorište opremljeno vanjskim mobilijarom koji će djeca koristiti.

Unutarnji prostor objekta je u potpunosti opremljen namjenski za vrtić. Djeca koja borave u vriću imaju sve preuslove za lijep i ugodan boravak.

Stručni kadar i drugo radno osoblje profesinalno i sa puno pažnje rade sa našim najmlađim.

Roditelji se mogu upisati online putem EMISA Ministarstva odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo, te ostvariti i subvenciju.

Facebook
Twitter