Search
Close this search box.

Održan radni sastanak Sektora za brak i porodicu džemata Vogošća

U Centralnoj džamiji u Vogošći je, 03.09.2020 godine, održan sastanak Sektora za brak i porodicu koji je organizirala koordinatorica hfz. Hajra Imamović-Zulum sa aktivisticama. Dogovoren je budući rad na aktivnostima koje započinju u novoj godini 2020/21.

Aktivnosti Sektora za brak i porodicu u 2019. godini

Sve aktivnosti koje su se prije pandemije odvijale u prostorijama džamije i dalje će se odvijati online zbog epidemiološke situacije sa Korona virusom. Tokom naredne godine džematlijke će biti u prilici pohađati neku od sljedećih aktivnosti: sufara, hifz (Amme, Tebareke, Kad semia’ džuza i sure An-Nur s tefsirom), Arapski jezik kroz Kur’an, halku hadisa, predavanja.
Mualime su aktivnosti kontinuirano održavale i u proteklom periodu online preko ZOOM-a ili drugih vidova komunikacije. Džematlijke koje nisu bile u mogućnosti da komuniciraju putem online aplikacija mualime su ih kontaktirale običnim telefonskim pozivom, viberom i sl.
Također, raduje i nastavak redovnih posjeta starijim džematlijkama, što je kontinuirana praksa već nekoliko godina.

Aktivnosti Sektora za brak i porodicu u 2019. godini

Ono što od planova treba posebno izdvojiti jeste ciklus predavanja pod nazivom “Temelji zajedništva” koja će držati prof. Zlata Hasić-Karaga. Ovaj ciklus predavanja ima za cilj skrenuti pažnju na osnove razvoja ličnosti, snažnog temelja i izbora bračnog druga, zasnivanja braka, dijeljenja odgovornosti, odgajanja djece i zdravog starenja. Cilj je ukazati na temelje na kojim mora počivati zdrav odnos supružnika koji odgajaju zdravu jedinku u zdravom društvu/džematu.
U današnjem vremenu, zbog vrlo malo pažnje posvećene problemima koji neminovno nastaju i mogu voditi ka razvodu, namjera je da kroz ovaj vid komunikacije predavanjima skrenemo pažnju na dobrobiti pojedinaca koje su u braku i takve zajednice kao osnove društva.

Aktivnosti iz Sektora za brak i porodicu u 2019. godini

Na kraju sastanka je istaknuta radost i zadovoljstvo nastavkom aktivnosti i u narednom periodu, uprkos teškim i izazovnim okolnostima, te velika podrška Sektoru za brak i porodicu koju kontinuirano daju džematski odbor i imam džemata Muslija-ef. Čeliković.

Facebook
Twitter