Search
Close this search box.

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu magistrirao Šerif-ef. Delić

Dana 19. jula 2021. godine imam džemata Carina u Sarajevu Šerif-ef. Delić na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu odbranio je magistarski rad o temi: „Komparacija gradskog načina života St. Louis, SAD i Sarajevo, BIH” (historija, religija, kultura, tradicija) iz oblasti Sociologija religije i sociologija urbaniteta pred Komisijom u sastavu: prof dr. Merima Čamo (mentor), prof. dr. Mirza Emirhafizović (član) i doc. dr. Amer Osmić (član).

U svome radu mr. Šerif-ef. Delić poseban akcenat je stavio na utjecaj religije na gradski način života kod posmatranih i analiziranih gradova. U tom smislu može se zaključiti kako je za Sarajevo karakteristično to što se u njemu javljaju četiri monoteističke religije. Može se kazati kako je Sarajevo, kao glavni grad BiH, najmanje podijeljen u ovom smislu u odnosu na neke druge gradove i manje sredine unutar države. Sarajevo je, dakle, oduvijek, bez obzira na situacije, vlasti i režime kroz koje je prolazilo, kao dio svog gradskog načina života i svakodnevnice, duboko u sebi nosilo ljubav i zajedništvo, bez podjela i nesuglasica. O tome možda najbolje svjedoče vjerski objekti koji su u starom dijelu grada skoro pa naslonjeni jedan uz drugi, a koji u tom smislu fasciniraju i intrigiraju veliki broj ljudi širom svijeta.

Mr. Šerif-ef. Delić završio je Elči Ibrahim-pašinu medresu u Travniku, a diplomirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Radio je kao mujezin u Gazi Husrev-begovoj džamiji i imam u džematu u St. Louis (SAD), a trenutno je imam, hatib i muallim u džematu Carina, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo. Oženjen je mualimom Dženana-hanumom i otac je dvoje djece.

Facebook
Twitter