Search
Close this search box.

12. august – Međunarodni dan mladih: Uključimo se u rad Mreže mladih

Početkom 2017. godine Muftijstvo sarajevsko je pokrenulo projekat „Mreže mladih“ s ciljem uvezivanja mladih kao i koordinacija njihovih aktivnosti u svim džematima na svom području. Nakon samo nekoliko mjeseci formirana je velika i snažna Mreža koja danas broji 500 koordinatora i nekoliko hiljada mladih uzrasta od 15 do 25 godina.

Koncept „Mreže mladih“ na prijedlog Rijaseta Islamske zajednice preuzimaju i druga muftijstva kao i mešihati Islamske zajednice izvan Bosne i Hercegovine, čime ovaj projekat dobija posebnu snagu.

Rad Mreže mladih Muftijstva sarajevskog je teritorijalno raspoređen po opštinama/medžlisima, a rad organiziran kroz šest modula proljetnog i jesenjeg semestra. Način rada je koncipiran na radionicama i druženjima, kao i brojnim humanitarnim, ekološkim kao i općenito društvenim aktivnostima mladih koja iz tih radionica i druženja proističu. Radionice su koordinirane, u istom vremenu, s identičnim zadacima i ciljevima u svim opštinama/medžlisima.

Aktivnosti koje su u proteklom periodu posebno bile naglašene jesu prezentiranje poruka univerzalnih vrijednosti putem medija, bilborda, društvenih mreža i kraćih video klipova, zatim više od 200 ekološki akcija na Dan džamija (7. maj), kada su mladi očistili svoje džamije, brojne parkove, naselja, korita rijeka, te humanitarni rad i različite socijalne aktivnosti, koje su uključivale posjete bolnicama, staračkim domovima, siromašnim i iznemoglim, kao i organiziranje brojnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi, posjeta povratnicima.

U doba pandemije članovi Mreže su stalno na terenu i pomažu starijim džematlijama kojima je bilo ograničeno kretanje donošenjem hrane, kupovinom lijekova, plaćanjem računa, i sl.

U Mrežu mladih se mogu uključiti mladi od 15 do 25 godina kod svojih mjesnih imama, jer je osnovna namjera da mladi budu, prije svega, aktivni u svojim džematima. Naravno, zainteresirani se mogu javiti i općinskim koordinatorima Mreže mladih, kao i mladićima i djevojkama koji su već aktivni u Mreži kao predstavnici džemata, ali, isto tako, kontaktirajući Muftijstvo sarajevsko ili nadležni medžlis putem kontakata navedenih na službenim web stranicama.

Facebook
Twitter