Search
Close this search box.

Islamska zajednica u BiH poziva vjernike da lično žrtvuju kurbane

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini poziva vjernike da na Kurban-bajram žrtvuju kurbane. Žrtvovanje kurbana u tim danima propisano je Kur’anom i to je dužan učiniti svaki vjernik, domaćin, koji ima mogućnost za to.

Najbolje je da se ovaj obred obavi lično i u krugu porodice, jer je tako činio i Poslanik, a.s., ali i muslimani sve od propisivanja tog propisa.

Međutim, usljed promijenjenog načina života i koncentracije velikog broja ljudi u gradovima, mnogi nisu u stanju, ili im je to otežano, da žrtvovanje kurbana izvrše sobom. U našim prilikama, za one koji nisu u stanju to učiniti Islamska zajednica je preuzela na sebe obavezu izvršenja ovog obreda na organiziran način, garantirajući da će kurban biti zaklan po šerijatskim propisima i da će kurbansko meso biti distribuirano i podijeljeno islamskim obrazovnim ustanovama, socijalnim ustanovama i drugim društvenim institucijama koje brinu o nezbrinutim, siromašnim ili potrebnim, što je već dugogodišnja praksa kod nas.

U posljednje vrijeme svjedoci smo da i neke druge organizacije i ustanove pozivaju muslimane da svoje kurbane povjere njima, i da će se oni pobrinuti oko njihova žrtvovanja. Neke od njih otvoreno govore da će od pristiglih uplata za kurban kupiti hranu za one o kojima skrbe, što ukazuje da ne poznaju propise vezane za kurban. Islamska zajednica naglašava da kurban mora biti zaklan u danima Kurban-bajrama na propisan način i apeluje na vjernike da vode računa o tome kome povjeravaju kurban, tj. da li će njihov kurban zaista biti žrtvovan i podijeljen kako treba. U protivnom njihove uplate bi mogle otići u druge svrhe.

(islamskazajednica.ba)

Facebook
Twitter