Search
Close this search box.

Hutba mr. hafiza Maid-ef. Ibrahimovića: GOSPODAR JE NAJBOLJI ZAŠTITNIK SVEGA

Draga braćo i cijenjene majke i sestre!

Zahvala Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam na Poslanika, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve njegove sljedbenike. Uzvišeni Allah nam poručuje: „Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last. A kad završiš, molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obraćaj.“ (Inširah, 5-8.)

Kada misliš da se svijet srušio i da više povratka nema, kada su te panika i očaj obuzeli budi siguran da postoji izlaz iz svake situacije. Strah i govor o „CORONA VIRUSU“ polahko i neprimjetno će uništavati zdravlje ljudi. Narod će postajati sve nervozni i smatrat će da nema izlaza. Međutim, vjernici će se pridžavati pravila i upustava na koje ih upućuju stručne osobe( ljekari i medicinski radnici) i njihova Islamska zajednica.

Koliko god nam se činilo da je sve gotovo i da je brod potonuo, ti ne smiješ gubiti svoju nadu da će se jednog dana sve završiti. Moramo shvatiti da je ovaj virus koji se širi, napada ljude, djeluje na njihovo zdravlje, nije ništa drugo do Allahova, dž.š., odredba koja će pogoditi onoga koga Gospodar odredi, a zaobići će onoga kome Gospodar bude zaštitnik.

Naša dužnost je da u ovom vremenu vodimo brigu o mentalnom zdravlju koje može biti narušeno kao i tjelesno zdravlje. Poslanik, a.s., nas je poučio ukoliko se nađemo u području gdje imaju zarazne bolesti da ne dolazimo u područje gdje nema te iste. Ako smo u području u kojem nema zaraze da ne idemo u područje u kojem ima zarazna bolest. Stalno se upozoravamo, ali malo slušamo savjete koji su upućeni nama za naše dobro. Gospodar nam je toliko poruka poslao kroz objavu preko Poslanika, a.s. Nažalost, mi smo nehajni i neobazrivi, sve dok nam se ne desi neko iskušenje, belaj i nedaća.

Postotak smrti, onoliko koliko Gospodar odredi i mi na to ne možemo uticati. Gospodaru naš, Tebi se obraćamo da otkloniš i ukloniš ovaj virus od nas, naših porodica, džemata, prelijepe domovine  i drugih područja. Ti si najmilostiviji i u jednom času možeš učiniti ono što hočeš. Kažeš: „Budi i ono biva.“

Bitno je jačati empatiju sa drugim ljudima i njihovim problemima. Prenosi Enes, r.a., da je Poslanik, a,s., rekao: „ Kada sam bio uzdignut (na Mi’radžu) i sa Džibrilom došao do najnižeg neba, Džibril reče čuvaru neba: “Otvori!” Upitao je: “Ko je to?” On odgovori: “Džibril.” Upita: “Ima li neko sa tobom?” Odgovorio je: ” Da, ima Muhammed, a.s.!” Upita: “Zar je pozvan?” Odgovori: “Da!” Otvori se nebo i ugledah čovjeka koji sjedi, a sa njegovu desnu i lijevu stranu je bila po jedna skupina ljudi. Kada bi pogledao na desnu stranu, nasmijao bi se, a kada bi pogledao na lijevu, zaplakao bi. Taj čovjek reče: “Dobro došao dobri Poslanik i sin dobrog čovjeka!” Upitao sam Džibrila: “Ko je ovo?” Reče: “Ovo je Adem, a skupine sa desne i lijeve strane su njegovi potomci; na desnoj strani su džennetlije, a na lijevoj džehenemlije, pa kada pogleda na desnu stranu nasmije se, a kada pogleda na lijevu zaplače!”…( Buharija)

Isra’ i Mi’radž, je bila dodatna snaga Muhammedu, a.s., i ashabima, a na koncu i cijelom ummetu da izdržimo sve napore i prepreke na putu misije islama. Sutra navečer je mubarek noć Lejletu-l- Mi’radž, te je iskoristimo u ibadetu sa svojim porodicama.

Zaštiti nas Gospodaru, jer ti si najbolji zaštitnik svakome.

Hutba za 20. mart 2020. godine/ 25. redžeb 1441. H. godine

Hafiz mr. Maid-ef. Ibrahimović

Facebook
Twitter