Search
Close this search box.

Hutba hafiza Osman-ef. Kalabića: Vjernika krase oprez, znanje i sabur

Neka je zahvala Uzvišenom Allahu, swt, i neka je salawat i selam na našeg Plemenitog Poslanika Muhammeda, s.a.w.s, njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

„Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoć tražite. I kad vam On poslije nevolju otkloni, neki od vas isti čas Gospodara svoga s drugim izjednači da bi nezahvalnost pokazali prema onome što smo im Mi dali. Pa uživajte, ali, zbilja, znaćete!“ (An-Nahl, 53-55)

Draga braćo, zaista su vjera, život, zdravlje, sloboda, rad i opskrba od najvećih Allahovih blagodati kojih su svjesni samo malobrojni. Koliko smo samo imali mogućnosti da uživamo u slobodi kretanja, rada, druženja, izvršavanja islamskih obreda; namaza u džamijama, dersovima, noćnim namazima, posjeti Časnoj Kabi, Rewdi i mezaru Poslanika, a.s, a onda, zbog nezahvalnosti i grijeha, neke od tih blagodati nam budu uskraćene, druge reducirane, a neke samo snažnim i opreznim dozvoljene. Zar se, kao muslimani nećemo uozbiljiti, iskreno Allahu, swt, pokajati za grijehe i nemar, te biti istinski zahvalni na slobodi kretanja, pohađanja nastave u školama i mektebima te slobodi druženja bez uzdržanosti i straha od zaraze i bolesti. Pokajmo se Allahu, twt, i priznajmo sve blagodati kojima nas je obasuo, budimo Mu zahvalni kako bi one trajale i bile uvećane. „I kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.’” I Musa još reče: ”Ako budete nezahvalni i vi i svi drugi na Zemlji – pa, Allah, doista, ni o kome nije ovisan i On je jedini hvale dostojan.” (Ibrahim, 7-8)

Braćo, iskušenje širenja zaraze za jedne je kazna, a za druge ispit. Hoćemo li imati sabura, imana i znanja da na najljepši način postupimo?! Hoćemo li naše džamije ukrasiti zajedničkim namazom, hoćemo li svoje poslove odgovorno, marljivo i najstručnije obavljati, hoćemo li se istinski poštovati, voljeti i sarađivati, hoćemo li se Gospodaru pokoriti, blagodati priznati te se za grijehe i propuste pokajati, hoćemo li svoju djecu kao prave vjernike i čestite ljude odgajati, hoćemo li postati uredni, kulturni i odgovorni te svoje kuće, stanove, bašče, parkove, ulice i javne ustanove sređenim i čistim održavati, hoće li, na kraju, naša srca postati mehka, skrušena i bogobojazna pa da sa poštovanjem i pokornošću Allahovu, twt, i riječ Poslanika, a.s, slušamo: „Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao onī kojima je još davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna, i mnogi od njih su nevjernici. Znajte da Allah daje život već mrtvoj zemlji! Mi vam objašnjavamo dokaze da biste razumjeli.“ (Al-Hadid, 16-17)

Poslanik, a.s, nas podučava da kada se zarazna bolest pojavi ne idemo iz zaraženog mjesta, niti iz zdravog idemo u zaraženo te da primjenjujemo mjere i terapiju koju propisuju učeni i stručni. Usama ibnu Zejd, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kuga je kazna koja je poslana jednoj skupini sinova Israilovih ili jednom narodu prije vas, pa kada čujete da se pojavila u nekom mjestu, ne idite tamo, a ako se pojavi u mjestu u kojem ste vi, ne izlazite bježeći od nje.“ (Bilježi Buharija, br. 3473, i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2218)

Aiša, radijallahu anha, je rekla: „Tokom bolesti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sipali smo mu lijek u jednu stranu usta, pa nam je išaretom rekao: ‘Nemojte mi sipati lijek u usta!’ Rekli smo: ‘To je odbojnost bolesnika prema lijeku.’ Kada je došao sebi rekao je: ‘Niko neće ostati u kući, a da mu se neće sipati lijek u usta, osim Abbasa, jer on nije bio s vama prisutan.’“ (Bilježi Buharija, br. 5712, i Muslim, br. 2213, i ovo je njegova verzija)

Allahu naš, sačuvaj nas teških iskušenja, budi milostiv prema nama i oprosti nam, smiluj nam se, mi osim Tebe, drugog zaštitnika i pomagača nemamo. – Allāhumme inna ne’ūzu bike minel-beresi vel-džununi vel-džuzāmi ve sejji’il-eskāmi. Allahu, utječemo Ti se od gube, od ludila, od šuge i od zlih bolesti, amin  ya Rabbel ‘alemin…

Facebook
Twitter