HATMA DOVA I SJEĆANJE NA RAHMETLI HAFIZA FADIL-EF. FAZLIĆA

Rahmetli hadži hafiz Fadil ef. Fazlić, sin Ibrahima i Hanifa-hanume (Softić), rođen je 1.11.1951. godine, u Prnjavoru (Kalesija). Mekteb je završio pred Osman ef. Gazibegovićem koga se uvijek sjećao s posebnom zahvalnošću. Nakon osnovne škole završava Gazi Husrev-begovu medresu, potom Fakultet islamskih nauka (tada Islamski teološki fakultet), na kojem je 16.12.1998. godine, magistrirao o temi “Komparacija Hafsovog i Veršovog kiraeta”, a 22.06.2004. godine, i doktorirao o temi “Mushaf Fadil-paše Šećerovića”. Muhaffizi su mu bili hafiz Sinanudin ef. Sokolović i h. hafiz Kamil ef. Silajdžić. Hafiska dova mu je proučena 14.9.1973. godine u Begovoj džamiji.

Po završetku Medrese zapošljava se kao imam, hatib i muallim u džamiji Sagr h. Ali na Hridu u Sarajevu. Tu je dužnost obavljao do 1979. godine, kada ga se postavlja za zamjenika vjersko-prosvjetnog referenta pri Odboru IZ-a u Sarajevu. Od 1981. godine pa do 1993. godine, bio je profesor kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi (ženska odjeljenja), da bi 1994. godine, bio postavljen za drugog imama Begove džamije u Sarajevu. Za predavača na FIN-u postavljen je 1993. godine, a za šefa Katedre za kiraet, imamet i hatabet postavljen je septembra 2006. godine. Od 2007. do 2011. godine bio je prodekan za finacije na istom Fakultetu.
Hafiz Fadil je objavio tri knjige iz oblasti tedžvida i kiraeta i mnoge stručne radove u Preporodu, Glasniku, Muallimu, Takvimu, Zbornicima Fakulteta islamskih nauka i dr.
Bio je član Komisije za pregled Mushafa prije njihovog štampanja i umnožavanja, obavio je recenzije više objavljenih djela, bio je član Sabora IZ-a BiH u dva mandata, te član Upravnog odbora FIN-a. Više od trideset pet godina učio je mukabele u mnogim sarajevskim džamijama, a više od 25 godina je bio član Komisije za hifz.


Do preseljenja na ahiret izveo je osam hafiza i to Mensur Malkić, Alija Rahman, Salih Halilović, Behija Durmišević, rođ. Mulaosmanović, Džemila Bektaš, rođ. Barčić, Amira Čakar, rođ. Kadrispahić, Sabiha Hasković i Azra Čiča. Profesor Fadil Fazlić je izveo 17 generacija svršenica Gazi Husrev-begove ženske medrese. Rahmetli hafiz Fazlić je bio uvažen među profesorima, studentima, prijateljima, ali i svim ljudima koji su ga poznavali. Za njega su rekli da je nasljednik velikih muhaffiza, poput Ibrahima ef. Trebinjca, Kjamila ef. Silajdžića, Mahmuda ef. Traljića i Halida ef. Hadžimulića. Bio je hatib u Begovoj džamiji, nasljednik tradicije briljantnih vaiza koji prenose tradicionalna znanja s ozbiljnošću i mudrošću.
“Za mene je najbolje priznanje to što sam osam ljudi naučio da znaju Kur’an napamet. Ponosim se s ovih osam hafiza i očekujem od dragog Allaha, kada me pozove na onaj svijet, da mu odgovorim šta sam to na ovom svijetu radio”, bile su posljednje riječi hafiza Fadila upućene vjernicima okupljenim u lukavačkoj džamiji, samo sat vremena prije njegova preseljenja na Ahiret.
U prepunom haremu Begove džamije u Sarajevu, dana 28.03.2012. godine, dženazu-namaz rahmetli dr. hafizu Fadilu Fazliću, predvodio je njegov sin Muamer ef. Fazlić.

A u Ferhadijinom haremu baš je “na mjestu”; ondje gdje mu njegova djeca, kako ona rođena tako i sva druga koju je učio i odgajao, lahko mogu selam poslati, a njegov mezar pogledom i dovom pomilovati.
Na dan njegove dženaze, devet godina poslije, u haremu Ferhadija džamije u Sarajevu, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo dr. sci. Abdulgafar ef. Velić sa imamima Medžlisa je predao proučenu hatmu pred dušu rahmetli profesora Fazlića.
„Naši profesori su poput naših planina, gordi i ponosni, sa puno svježih planinskih izvora. Upravo mi njihovi učenici smo ponosni na njih i zahvalni im što smo imali priliku da se napijemo čiste izvorske vode sa njihovih vrela i što smo svoja lica umivali tom čistom izvorskom vodom. Molimo Allaha Uzvišenog da profesora hafiza Fadila Fazlića nagradi Džennetom“.Na kraju fatiha je proučena svim merhumima u haremu Ferhadija džamije.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter