Search
Close this search box.

Glavni imam Srebrenice u Istiklal džamiji: Srebrenica je naš zajednički teret

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Srebrenica Damir-ef. Peštalić danas je kazivao hutbu u Istiklal džamiji u Sarajevu, govoreći o stanju u Srebrenici i projektima koji su u ovom gradu koji je preživio genocid realizirani ponajviše zahvaljujući Islamskoj zajednici.

Hutbu je kazivao u okviru projekta Ureda za zekat i Odjela za hatabet, vaz i iršad Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini (BiH) koji se realizira u saradnji sa muftijstvima, tokom kojeg hatibi iz povratničkih džemata gostuju u muftijstvima koja nemaju povratničkih džemata.

U okviru ovog projekta, imami iz Muftijstva tuzlanskog danas su bili gosti u džematima Muftijstva sarajevskog, i to u medžlisima Sarajevo, Kiseljak, Visoko i Kakanj. Cilj projekta je da imami iz povratničkih medžlisa i džemata kroz hutbe u velikim džematima ukažu na važnost Bejtu-l-mala za održavanje vjerskog života na tim područjima.

Obraćajući se vjernicima u Istiklal džamiji, ef. Peštalić je prenio selame u ime svih 3.000 povratnika iz Srebrenice, 315 učenika Bošnjaka osnovne škole, 130 učenika srednje škole, u ime Islamske zajednice koja radi sa sedam aktivnih džemata, 20 obnovljenih džamija, te u osobno i i ime osam angažovanih imama u Srebrenici.

– To su sva ona lica koja susrećete u Srebrenici na godišnjicama genocida, u akcijama koje provodite u našem i vašem gradu, u posjetama – kazao je ef. Peštalić, dodajući kako je najavljenih 200.000, dok je broj nenajvljenih posjeta Srebrenici nepoznat.

Istakao je kako lice Srebrenice nije uvijek tužno i sivo, kako ga se u javnosti često pokušava prikazati, nije umorno ili zagaslo, nego da na njemu ima dubokih ožiljaka tuge, ali nema ožiljaka poraza i samosažaljenja, nema beznađa i nemoći.

– Srebrenica se gradila, izgrađivala, obnavljala. Bošnjaci su se nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida učili novoj normalnosti, ustrajavali su u nadi, u opredijeljenosti za svojim toprakom, u ljubavi prema svojoj domovini. Zahvalni smo na doprinosu i podršci koju smo dobijali svih godina. Na bratskim riječima ohrabrenja, ali i na solidarnosti bez koje ne bismo mogli sami graditi Srebrenicu. Značajna podrška stigla nam je od vas preko institucije Islamske zajednice, kroz vaš zekat, sadekatu-l-fitr, kurbane, i razne akcije. Zahvaljujući organiziranom prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra, nadahnutog razvojem, ne samo naših džemata nego i cjelokupnog društva, naši su koraci bili čvršći, perspektiva izglednija, a naše bolje sutra je mnogo izvjesnije – kazao je glavni imam Srebrenice.

Podsjetio je kako je ovaj grad prije genocida imao 23 džamije i 20 aktivnih džemata, a da je do sada obnovljeno njih 20, te uspostavljen rad sedam džemata.

– Obnovili smo dva Islamska centra i pet vakufskih kuća. Jedan od najvažnijih projekata koji smo uspjeli realizirati putem Rijaseta Islamske zajednice, Bejtu-l-mala i naših plemenitih ljudi je kupovina Ferosa, fabrike pored Memorijalnog centra Potočari. Taj je objekat kupljen isključivo sredstvima koja je za tu svrhu izdvojila Islamska zajednica, te uvakufljenjima plemenitih vakifa u Bosni i Hercegovini. Taj je objekat sada planiran za nove investicije, za zapošljavanja novih ljudi. Svake godine Islamska zajednica otkupi oko 800 kurbana od naših povratnika u Srebrenici i na taj način oko 70 porodica ima veliku korist. Sve količine mesa podijelimo našem narodu i 400 kurbana damo za EMMAUS, kuhinji u kojoj se hrane naša djeca koja su smještena u internat – nabeo je ef. Peštalić.

Posebno je podsjetio kako je genocid gorka istina naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

– Ožiljci tuge na našem licu ne mogu se izbrisati, oni su tu, nemoguće ih je zanemariti ili ignorisati. Sve što možemo učiniti jeste da promijenimo način na koji ih vidimo. Oni su naša snaga. Naše dostojanstvo. Oni nam pomažu da shvatimo šta je ono što je važno. Možda, kako je rekao Dželaludin Rumi: “Rana je mjesto kroz koje svjetlost ulazi u vas”. Svjesni smo i da je tuga na licu Srebrenice naš zajednički teret. Teret Bošnjaka Srebrenice, Sarajeva, Mostara, Bihaća, Novog Pazara, teret naše dijaspore, Bošnjaka raseljenih širom svijeta. Svaki teret koji je zajednički, lakši je za svakoga od nas pojedinačno. Svjesni smo da je naše lice – i vaše lice. Naš grad je vaš grad, priča o Srebrenici naša zajednička priča, borba za Srebrenicu naša zajednička borba – kazao je Peštalić.

Naveo je i da danas u Srebrenici živi mnogo djece rođene poslije povratka nakon genocida, rođene 2002., 2003., 2004 godine….a koja danas završavaju srednje škole, upisuju fakultete i sanjaju da nakon toga žive u Srebrenici.

– To je ogroman potencijal koji se treba i mora iskoristiti kako bi dugoročno Srebrenica bila stabilna i naša. To je ohrabrenje, radost i nada, ali prije svega otrežnjenje za svakoga od nas da je život moguć i tamo gdje su ga sistemski htjeli ugasiti. Nisu naša djeca samo snaga naše solidarnosti i humanosti, nego i snaga našeg ibadeta, snaga našeg zekata i Bejtul-mala. Nisu obnovljeni objekti u Srebrenici samo objekti, to su građevine ibadeta. Možda vrijeme u kojem živimo nameće neke nove obrasce ponašanja, vrijednosti i prioritete. Ako doista jeste tako, onda ćemo tom vremenu mi nametnuti svoje prioritete i vrijednosti – svoju odgovornost i opredjeljenje za dobro, i svoj ibadet. To je naš izbor. Na taj način, ibadet postaje temeljem naše budućnosti, ne samo onosvjetske – kazao je ef. Peštalić.

Uputio je dovu Uzvišenom da ukabuli vjerničke dove i ibadete, ali i da svima nama da snage da ostanemo uspravni i dostojanstveni.

Facebook
Twitter