Search
Close this search box.

Glavni imam dr. Abdulgafar Velić održao hutbu u Igmanskoj džamiji: O Istini se ne raspravlja, Istinu tražimo u dubini naših čistih srca

Kada je Božiji poslanik Muhammed a.s. oslobodio Mekku i kada je iz Časnog Hrama, iz Kabe, iznio sve kipove i mušričke idole, učio je ajet iz sure El-Isra:

«I reci, istina je sada došla na vidjelo, a laž je odumrla. Jer vidi, sva laž će, sigurno, odumrijeti.»

Božije ime je El-Hak – Istina. Allah je Istina. Mi pripadamo Istini. To je naš Izvor iz kojeg dolazimo i kojem se vraćamo. Mi smo potpuno protkani tom Istinom. Naš život zasniva se na toj Jedinoj Istini. Bez obzira koliko čovjek bježao od nje, ipak joj na kraju mora doći i s njom se suočiti.

Ljudsko je srce poput Kabe. U njemu se čuva Istina i izvorska čistota. Međutim, moguće je da se u srca ljudi unesu svakojaka praznovjerja, kumiri, idolatrije. Časni Kur’an nas upozorava i ukazuje nam na sve varke, opsjene, iluzije i laži, koje okupiraju naša srca. U tom pogledu zadatak ramazana, džume, kao i drugih propisa islama je čišćenje naših srca, naših unutarnjih Kaba.

Naša životna rijeka poprima boju korita, sa sobom nosimo obilježja onoga kroz šta smo prolazili i gdje smo bili. Nekada pomislimo da smo na Izvoru, na Istini, međutim sve to što tvrdimo to su vrlo često samo neka naša subjektivna viđenja i stavovi. Što više raspravljamo, sve više pravimo čudne vrtloge i postajemo opasni i štetni za druge. Istina nam se ukazuje i Istine smo svjesni onoliko koliko smo se očistili, onoliko koliko smo se svih tih opsjena i varki oslobodili. Kad očistimo svoje srce, tada nam se otvara Kur’an i njegove plemenite poruke.

Draga braćo, podsjećam vas u današnjoj hutbi na tri vještine unutarnjeg čišćenja i duhovnog sazrijevanja.

Na prvom mjestu je Zikr. Zikr nas čisti i otvara u nama unutarnja prostranstva. Zikr je i najjača dova. Kao takav, Zikr nas vraća na Izvor.

Na drugom mjestu je sedžda. Čovjek na sedždi stvarno progleda. Koliko puta učinimo sedždu toliko smo slobodniji i svjesniji svijeta i pojava oko nas.

I treće je sadaka i sadektu-l-fitr. To je izuzetno važan i snažan ibadet. Sadaka je ostavljanje traga iza sebe, vječnog traga. Sadaka čuva čovjeka i razbija sve spletke, zidove, smutnje, oholost. Sadaka čisti naš post. Sadaka nas štiti i od svih dunjalučkih varki, iluzija, lažnog bještavila. Sadaka nas je spasila i sačuvala na ovim prostorima.

U tom pogledu, draga braćo, u svojim životima tražimo čestite i plemenite ljude, učene i poštene, vakife i domaćine. Budimo u njihovoj blizini. Ti su ljudi poput bistrih, pitkih i osvježavajućih izvora. Čuvajmo se mutnih rijeka. Čuvajmo se rasprava. Bježimo od svega onoga što je neprirodno, bježimo od surovosti, nadmenosti, oholosti, objesti, primitivizma. U kakvom smo društvo takvo nam je i duhovno stanje.

Poslušajmo tihi i snažni glas savjesti, poslušajmo poruku svoje duše. Potrudimo se da ih čujete? Ako ih čujmo, onda duboko u sebi podvucimo crtu i izađimo iz svih tih vrtloga, u koje nas mame, gdje nas pozivaju i koje nam ukrašavaju.

Naš put je put istine ma koliko ona bila teška i bolna. Naš put je put istine, ma koliko nam laž bila privlačna. Svaka laž će odumrijeti. Svaka prevara će se objelodaniti.

Naš život je Istina. Koliko god čovjek bježao od nje, ipak joj na kraju mora doći i s njom se suočiti

Facebook
Twitter