Search
Close this search box.

Edukativna ekskurzija u Novi Pazar

U posljednje dvije godine tri imama Medžlisa IZ Sarajevo (Salko ef. Balkić – Butmir, Fuad ef. Golić – Vrelo Bosne-Plandište i Abdullah ef. Dedić – Trnovo) su pokrenuli projekat obilaska obrazovnih institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Putovanje je namijenjeno za učenike starijeg uzrasta – osmi i deveti razred osnovne škole. Osnovni zadatak jeste obilazak medresa, kako bi se učenici koji završavaju osnovnu školu upoznali sa njihovim radom i mogli upisati neku od njih. Na svakom putovanju mekteblije se upoznaju i sa radom drugih ustanova Islamske zajednice na području koje obilazimo, te obiđu historijske i od nacionalnog značaja bitne znamenitosti.

Nakon obilaska Behram-begove medrese u Tuzli, Karađoz-begove medrese u Mostaru, te medrese Reis Džemaludin ef. Čaušević u Cazinu, ove godine, od prvog do trećeg maja, učenici spomenuta tri mekteba su posjetili Novi Pazar i upoznali sa radom Gazi Isa-begove medrese i institucija koje djeluju na području Sandžaka.

Putovanje je počelo iz Butmira, poslije klanjanja sabah-namaza, sa usputnim stajanjem i preuzimanjem učenika u Trnovu, te dalje nastavili prema Foči, odnosno Aladža džamiji, koja je ujedno bila i prva znamenitost koju su učenici obišli. U Aladža džamiji učenike je dočekao glavni imam Medžlisa IZ Foča Miralem ef Hodžić, održao historijski čas i upoznao sa historijom Foče i Aladža džamije, kao i procesom njenog obnavljanja i ponovnog otvorenja. Učenici su imali priliku slušati o historiji bošnjačkog naroda, te stanjem i problemima sa kojima se danas susreću. Nakon historijskog časa uslijedio je odmor i doručak u restoranu Aladža džamije.

Nakon toga put je nastavljen prema sljedećem odredištu, a to je Islamski centar Ebu Hanife u Sjenici, u kojem je upriličen ručak za učenike. Nakon ručka, mekteblije su zajedno sa domaćinima obišli islamski centar i upoznali se sa radom istog. Na kraju je u divanhani upriličeno druženje, a tom prilikom se gostima obratio glavni imam Medžlisa IZ Sjenica, Berin ef. Ljajić. On je upoznao goste sa historijom našeg naroda na ovome području, sa radom institucija islamske zajednice i izazovima sa kojima se suočavaju.

Nakon obavljenog namaza, mekteblije sa svojim imamima su se uputili prema konačnom odredištu, Novom Pazaru. U Novom Pazaru, dobrodošlicu je izrazio direktor Gazi Isa-begove medrese, hafiz Adnan ef. Dupljak. Preostalo vrijeme prvog dana je iskorišteno za večeru, slobodne aktivnosti i odmor.

Drugi dan boravka u Novom Pazaru, učenici su u pratnji direktora medrese obišli institucije Islamske zajednice koje djeluje u ovom gradu, Gazi Isa-begovu medresu, školu Kur’ana, Fakultet za islamske studije, gdje je dobrodošlicu izrazio dekan dr. Enver ef. Omerović, te upoznao učenike sa radom ove institucije. Nakon fakulteta učenici su obišli mezar rahmetli muftije Muamer ef. Zukorlića i proučili dovu.

Također, drugog dana boravka je upriličen obilazak nekoliko džamija i islamskih centara u kojem su učenike dočekali imami i upoznali ih sa aktivnostima svojih džemata – Arap džamija, IC Gazilar i Hadži Mehova džamija, gdje se učenicima obratio, omladini dobro poznat, Sead ef. Islamović, a poslije predavanja upriličeno je i druženje za sve prisutne.

Treći dan boravka mekteblije su sa stručnim vodičem obišli historijske znamenitosti Novog Pazara, zatim obavili džuma-namaz. Ovom prilikom Fuad ef. Golić je predvodio džuma-namaz i hutbu kazivao u IC Gazilar, dok je Salko ef. Balkić predvodio džuma-namaz i održao hutbu u IC Nur, a u čijoj je pratnji bio i Abdullah ef. Dedić. Također, za imame je upriličen prijem kod predsjednika Mešihata muftije dr. Mevlud ef. Dudića. 

Imami, džematski odbori, roditelji i djeca izražavaju duboku zahvalnost domaćinima ovog putovanja, koji su pokazali posebno gostoprimstvo, a koje je svojstveno bošnjačkom narodu koji živi na području Sandžaka. Zahvalnost izražavamo muftiji dr. Mevlud ef. Dudić, hfz. Adnan ef. Dupljak, prof. Muhedin ef. Latifović, mr. Sead ef. Islamović, Berin ef. Ljajić, Kemo ef. Mahmutović, Sead ef. Bihorac, Miralem ef. Hodžić, hfz. Sabahudin ef. Jerebičanin, Ensar ef. Latifović, Muamer ef. Murić.

Svakako posebnu zahvalnost imami izražavaju glavnom imamu Medžlisa IZ Sarajevo dr. Abdulgafar ef. Veliću koji, kada je u pitanju odgoj i obrazovanje djece i omladine, pruža potpunu  podršku svojim imamima.

Facebook
Twitter