Edukacija u sarajevskim džamijama: Predavanja mr. Pašanovića, dr. Hasanija, dr. Dautovića i efendije Isakovića

U Baščaršijskoj džamiji u Sarajevu 23. januara je u okviru tribine “Islamske teme” govorio mr. Fikret-ef. Pašanović, imam Jordanske džamije na Grbavici.

Predavač je ovom prilikom istakao važnost njegovanja svijesti o dunjalučkim blagodatima, uz osvrt na kur’anski ajet koji govori o ravnoteži između odnosa prema dunjaluku i ahiretu.

“I time što ti je Bog dao bori se za onaj svijet, ali ne zaboravi ni svoje sljedovanje na ovom svijetu i čini dobročinstvo, onako kako ga je Bog tebi učinio i nemoj činiti nered po zemlji, zaista, Bog ne voli one koji nered čine.” (El-Kasas 77)

Poručio je da je u fokusu vjerničkog djelovanja postizanje Stvoriteljevog zadovoljstva i nastojanje da se zasluži ahiret, ali i da je značajno njegovati svijest o tome da je čovjeku ovaj svijet ostavljen za djelovanje, te da u njemu, pored obaveza, ima i neka svoja prava.

U sklopu “Katedre hadisa” u Centralnoj džamiji na Ilidži predavanje je održao Senaid-ef. Isaković, a govorio je o vjerničkom optimizmu.

Podsjetio je na hadis: “Čudno je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro, a to nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto ljjepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro.“

U Istiklal džamiji je u okviru “Katedre tefsira” govorio dr. Ferid Dautović koji se osvrnuo na blagodati Stvoritelja kroz kazivanje o Sulejmanu a.s.

Podsjetio je na ajete:

“Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio, i mnogo se kajao!” (Sad, 30)

“On je, doista, blizak Nama i čeka ga krasno prebivalište.” (Sad, 40)

“I učinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali…” (Al-Anbiya’, 79)

U sklopu “Katedre fikha” u Centralnoj džamiji u Vogošći o propisima kiraeta, rukua, sedžde i posljednjeg sjedenja u namazu je govorio prof. dr. Mustafa Hasani.

Istakao je kako je riječ o namaskim ruknovima, te pojasnio propise koji se primjenjuju prilikom obavljanja namaza.

Naredne sedmice će biti održane tribine u džematima Lužani, Bačićko Polje i Grbavica 2.

Facebook
Twitter