Search
Close this search box.

Džemat Šip

Naziv džamije/džemata:

Šip

Ulica:


Godina izgradnje:

2003

Imam:

Sabahudin-ef. Botonjić

Broj domaćinstava/članova džemata:


Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:


E-mail:

sabahudinbotonjic@medzlis-sarajevo.ba

Imam džemata:

Sabahudin-ef. Botonjić

Džemat se nalazi na sjevernom ulazu u Sarajevo u općini Centar Sarajevo. Teritorijalno ovom džematu pripadaju još i naselja: Betanija, Poljine i Gornji Velešići. Naselje broji preko 5 000 stanovnika, od kojih su velika većina muslimani (98 %). S obzirom na činjenicu da se radi o novom naselju, struktura stanovnika, s obzirom na porijeklo, je šarolika, a prevladavaju doseljenici iz Istočne Bosne. Ozbiljnije naseljavanje ovog područja počinje počinje ranih 1960 – tih godina, kada se u privatnim objektima i bilježe prve vjerske aktivnosti. Danas je broj stanovnika je u stalnom porastu zbog izgradnje novih stambenih zgrada i širenja naselja. 

Do početka rata džemat je bio u sastavu džemata Kobilja Glava, kada se u maju 1992. g., formira zaseban džemat, koji je i zvanično verificiran na izborima u Islamskoj zajednici održanim u julu 1998. godine, kada su izabrani i zvanični predstavnici Džematskog odbora.

Zbog nedostatka džamije vjerske aktivnosti su se održavale u privatnim stambenim objektima, u različitim vremenskim intervalima i zavisno od potrebe. Zabilježeno je tako da su u svojim kućama teravih-namaz godinama uobičavali klanjati: Mehmed Šljivo, h. Mustafa-ef. Sućeska, Mustafa-ef. Moćević, Adem Tanković, h. Mehmed Mujkić, i dr.

MIZ Sarajevo je slao i studente FIN-a i učenike GHB medrese na ramazanske prakse i honorarne aktivnosti nakon ramazana, među kojima možemo izdvojiti dr. Abdulgafara-ef. Velića, te Muhamed-ef. Abaza. Međutim, džemat će sve do početka sa radom novosagrađene džamije, ostati usko vezan sa džematom Kobilja glava i imamom Vehbijom-ef.  Makićem.

27. jula 1997. godine Inicijativni odbor za gradnju džamije uputio je službeni zahtjev, a Odbor islamske zajednice u Sarajevu je svojim Rješenjem datiranim na 19. august 1997. g. odobrio i imenovao Građevinski odbor, čime su službeno počele pripreme za izgradnju džamije u naselju. U periodu od 1997. do oktobra 2005. g. se prikupljala dokumentacija i tražio vakif za izgradnju džamije. Nakon što je Ali b. Naseer An-Naeemi sa svojom rodbinom pristao da donira sredstva za izgradnju džamije 24. oktobra 2005.g. položen je kamen temeljac za izgradnju džamijskog kompleksa, koja je trajala do 24.08.2007. godine kada se predaje džematu na upotrebu. Džamija je počela sa radom 01. Ramazana 1428.h.g. (septembar 2007.), a svečanim programom 02.10.2007. godine džemat je u prisustvu velikodostojnika Islamske zajednice, predstavnika općinske i Kantonalne vlasti imao i Radno otvorenje džamije. Od početka njenog rada odlukom Medžlisa islamske zajednice Sarajevo imenovan je imam Miralem-ef Babajić, a sadašnji imam je Sabahudin-ef. Botonjić.

U džamiji se održava mektebska pouka vikendom, klanjaju se svi dnevni vaktovi i džuma-namaz.

Kompleks se prostire na 3800 metara kvadratnih harema, a sastoji se od: džamije, 300 metara kvadratnih poslovnih prostora, te popratne zgrade u kojoj se nalaze imamski stan, divanhana, kancelarija, abdestahane, mekteb, soba za sportsku rekreaciju.

U iščekivanju konačnog imenovanja džamija nosi radni naziv Katarski-islamski centar.

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn