Džemat Sedrenik

Naziv džamije/džemata:

Sedrenik

Ulica:

Sedrenik br. 68

Godina izgradnje:

1998

Imam:

mr. Suad-ef. Balić

Broj domaćinstava/članova džemata:

300

Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:

Ramiz Bajrić

E-mail:

suadbalic@medzlis-sarajevo.ba

Imam džemata:

mr. Suad-ef. Balić

Džemat Sedrenik se prostire na područiju Općine Stari Grad i Općine Centar Sarajevo, i to na teritoriju četiri Mjesne zajednice: Sedrenik, Hrastovi, Medrese i Mošćanica. Na prostoru ovog džemata živi preko 1500 domaćinstava sa oko 5000 stanovnika.

Džemat Sedrenik je osnovan u toku ratne 1993. godine, a vjerske aktivnosti su se odvijale u privatnim kućama kao i u prostorijama Mjesne zajednice. Prvi imam u ovome džematu bio je hadži Izet ef. Ćatović, koji je nakon 25. godina imamske službe penzionisan u januaru 2018. godine. U džematu se nalaze dvije džamije. Prva džamija na Sedreniku je građena u periodu 1998-2002. godine, uglavnom sredstvima i prilozima džematlija, koji su i lično učestvovali u njenoj izgradnji i to je ujedno i centralna džamija koja ima stalnog imama, hatiba i muallima, gdje se i održavaju sve aktivnosti.

Druga džamija u džematu je izgrađena 2009. godine i nalazi se na Grličića brdu, a njeno svečano otvorenje je upriličeno 23.09.2018.godine. Najveći donator za ovu džamiju bio je Muhamed bin Ali el Imadi, a najzaslužniji od džematlija je rahmetli hadži Munir Zahiragić. U drugoj džamiji je angažovan honorarni imam Abdel Fejzić, student Fakulteta islamskih nauka, nekadašnji polaznik mekteba na Sedreniku koji obavlja noćne namaze i održava  mektebsku pouku.

Vakufi ovog džemata su dvije pomenute džamije sa pratećim prostorijama i poslovnim prostorima, a u toku je i izrada idejnog rješenja za buduću vakufsku/imamsku kuću u ovome džematu. Na prostoru ovog džemata nalaze se i dva poznata stara sarajevska mezarija: Grličića Brdo i Ravne Bakije. U kratkom vremenu postojanja ovog džemata 23 polaznika mekteba su završila Gazi Husrev-begovu medresu, a dvije učenice Abaz Merjema i Ismeta Bećar su stekle i časne titule „Hafize Kur’ana Časnog“.

Trenutno se u džematu odvijaju sve aktivnosti specifične za jedan džemat uz dodatni rad sa mladima u okviru Mreže mladih, ženskog aktivizma-rad sa ženam kojeg predvodi muallima Senida Klisura-Balić,  kao i kurs sufare i tedžvida za odrasle. Aktuelni imam, hatib i muallim u džematu Sedrenik je mr. Suad ef. Balić.

https://www.facebook.com/SedrenickiDzemat/?ref=bookmarks

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn