Džemat Šanac

Naziv džamije/džemata:

Šanac

Ulica:

Olovska 83, MZ Hrasno Brdo

Godina izgradnje:

2009

Imam:

Edin-ef. Spahić

Broj domaćinstava/članova džemata:

500 domaćinstava / 250 članova

Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:

Nurko Čaušević

E-mail:

Imam džemata:

Edin-ef. Spahić

Džemat se nalazi u naselju Šanac, (ul. Olovska br. 83), Općina Novo Sarajevo. Prije izgradnje džamije svi vjerski obredi su vršeni u mesdžidu od 2003. godine, nakon čega je krajem 2008. i početkom 2009. godine izgrađena džamija koja pored molitvenog prostora, u prizemlju ima mektebsku učionicu i imamski (džamijski) stan te abdesthanu.

Džamija je svečano stavljena u funkciju 09.03.2009. godine učenjem mevluda u okviru obilježavanja 12. rebiu-l-evvela. Imam, hatib i muallim ovog džemata je od 15.12.2003. Edin-ef. Spahić. Prvi teravih imam bio je Ćamil-ef. Karšić. Predsjednik Džematskog odbora je hadžija Nurko Čaušević, koji je uz hadžiju Muju Delića bio jedan od inicijatora za formiranje džemata i izgradnju džamije. Prije osnivanja džemata Šanac, naselje Šanac je bilo u sastavu džemata Hrasno.

U neposrednoj blizini džamije nalazi se staro muslimansko mezarje koje je uređeno i o kojem brigu vodi lokalno stanovništvo i džemat. U džamiji se klanjaju svi vaktovi, džuma-namaz, teravija, bajrami i uče se djeca. Jedna od karakteristika ovog džemata je i ta da se tokom mjeseca Ramazana, od formiranja džemata uči sabahska mukabela koja je solidno posjećena. U džematu se tradicionalno obilježava 08. juni – Dan odbrane Hrasnog Brda, te 28. septembar – godišnjica otvorenja Centralne džamije na Šancu.

Džamija “Muhammed Salih El-Hanna” u Novopazarskoj ulici

U okviru džemata Šanac, pored Centralne džamije u ulici Olovska 83, egzistira i druga džamija u Novopazarskoj ulici broj 93. Džamija nosi naziv većinskog donator Muhammeda Saliha El-Hanne, za koju je 07. maja 2009. godine postavljen kamen temeljac, a gradnja je okončana 2014. godine. U ovoj džamiji se obavljaju noćni vaktovi, te teravih-namaz i bajrami. Mektebsku nastavu kao i u Centralnoj džamiji na Šancu izvodi Edin-ef. Spahić, dok ostale aktivnosti obavljaju studenti FIN-a. Džamija “Muhammed Salih El-Hanna” ima Džamijski odbor te posjeduje imamski stan, abdesthanu, mektebsku učionicu u prizemlju, kancelariju i ostavu.

Galerija slika

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn