Search
Close this search box.

Džemat Raštelica

Naziv džamije/džemata:

Raštelica

Ulica:


Godina izgradnje:


Imam:

Muamer-ef. Mrkonja

Broj domaćinstava/članova džemata:


Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:


E-mail:


Imam džemata:

Muamer-ef. Mrkonja

Džemat Raštelica se nalazi na magistralnom putu Sarajevo-Mostar, u podnožju planine Ivan i to je ujedno granica sarajevskog i hercegovačko-neretvanskog kantona. Džemat broji 230 domaćinstava, a čine ga mjesta: Raštelica, Đanići, Vukovići i Orahovica.

Raštelica, zajedno sa ovim mjestima, pripadala je džematu Korča, a od 1976 g. pripojena je džematu Trzanj. Njen najzanimljiviji dio historijata, veže se za period: 1903-1951.g. U tom periodu vjerske aktivnosti i mektebsku nastavu vodio je Hilmi ef. Šarić, sibjan-muallim i prevodilac Kur’ani-Kerima na bosansko pismo arebicu. Pored imamskih dužnosti, obavljao je i funkciju matičara. Svoje zvanje stekao je u Istanbulu u periodu od 1897-1902 g. Kada je preselio 1951 g. djecu u mektebu podučavao je njegov brat Huso Šarić, (koji nije bio imam), sve do 1976 g.

Na ovom području odvijale su se ramazanske aktivnosti i mektepska nastava u mektebu Vukovići i mektebu u Gornjoj Raštelici. Bitna napomena jeste da je kroz ovaj dugi vremenski period, kao softe, prodefilovalo preko stotinu učenika i svršenika medese koji su bili teravih imami.

2002 g. počinje se sa gradnjom džamije u Raštelici, a već 2003 g. klanja se prva teravija sa honorarnim  imamom Muamer ef. Mrkonjom  i uspostavlja mektebska nastava, na dva punkta. 2005 g. počinje se klanjati i džuma namaz, kada su izgrađene gasulhana i munara. 2008 g. Raštelica počinje djelovati samostalno, a najveći podvig ovih domaćina jeste realizacija projekta slanja na hadž Muamer ef. 2010 g. kojeg su finansirali svi domaćini u stopostatnom broju. Do današnjeg dana ovaj džemat se može pohvaliti sa troje svršenika Gazi Husrev-begove medrese, stopostotnom broju članstva IZ-e, te velikim rezultatom  kada je u pitanju rad sa omladinom, koji djeluju u sklopu džematskog fonda „Hidžra“, sa brojnim stanjem od 120 redovnih članova.

Mekteb u Gornjoj Raštelici, sagrađen je 1978 g. U njemu su se odvijale ramazanske aktivnosti i mektebska nastava, a za vrijeme rata klanjao se i bajram namaz, koje su predvodili vojna lica: Sakib Rešidović i Sabahudin Kazić. Izgradnjom džamije i selidbom domaćinstava u donji, ravničarski dio Raštelice, prestaju te aktivosti i mekteb se zatvara.

Mekteb u Vukovićima, sagrađen je 1978 g. U njemu su se klanjale teravije i izvodila mektebska nastava. Danas pored tih aktivnosti klanjaju se akšam i jacija četvrtkom. Mekteb je obnavljan dva puta: 1998 i 2012 g. a 2003 g. pored mekteba napravljena je gasulhana i mektebska učionica.

Imami koji su obavljali dužnosti:

1.Hilmi ef. Šarić 1903-1951 g.

2.Uzeir ef. Bandić 1966-1976 g.

3.Miralem ef. Maljić 1976-2008. g.

4.Muamer ef. Mrkonja od 2008 g.

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn