Džemat Rakovica

Naziv džamije/džemata:

Rakovica

Ulica:

Rakovička cesta 347

Godina izgradnje:

1999

Imam:

Muhidin-ef. Musa

Broj domaćinstava/članova džemata:

600

Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:

Jahić Azem

E-mail:


Imam džemata:

Muhidin-ef. Musa

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn