Džemat Lokve-Gradac

Naziv džamije/džemata:

Lokve-Gradac

Ulica:


Godina izgradnje:


Imam:

Ejub-ef. Jašić

Broj domaćinstava/članova džemata:


Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:


E-mail:


Imam džemata:

Ejub-ef. Jašić

Džematu pripadaju: Gradac, Donji Zovik i Lokve. Lokve su smještene 8 km od Hadžića na nešto većoj nadmorskoj visini s lijeve strane Zujevine. Gradac se nalazi 3 km od Hadžića prema Pazariću s lijeve starane Zujevine. Džemat ima oko 150 domaćinstava.

Džemat Lokve i Gradac imaju dvije džamije.

Džamija u Lokvama prvi put je sagrađena 1968. godine. U toku agresije na BiH bila je devastirana- izgorila, pa je 1996. godine izvršena rekonstrukcija od strane Visokog saudijskog komiteta za pomoć BiH.

Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džamiji na Lokvama: Kafadar-ef. Hasan, Hujić-ef. Hidajet, rah. Hajrudin-ef. Dupovac, Čoćić-ef. Esed i Dupovac-ef. Velid. Trenutni imam je Ejub-ef. Jašić.  

Vakufska imovina u džematu:  Lokve  (džamija, gusulhana i abdesthana, mezaristan)

U džamiji Lokve klanja se: džuma, akšam i jacija nedjeljom i četvrtkom.

Džamija u Gradcu, naselju koje se nalazi na drugom km pravca iz Hadžića prema Pazariću, desno od magistralnog puta M-17 odmah preko rijeke Zujevine. Naselje Gradac je locirano u podnožju istoimenog brda na kom se nalaze arheološki značajan srednjovjekovni kompleks sa dvije velike  kule i velikom nekropolom stećaka.

Kamen temeljac za mesdžid je  svečano položen 13.maja 2002.godine da bi početkom Ramazana 1423.h.g. tj. 05.11.2002. godine bio stavljen u funkciju. Uz isti je narednog ljeta tačnije 23.07.2003. godine završena izgradnja munare.

U džamiji se klanja: akšam i jacija svaki dan. Mektebska nastava održava se dva dana u sedmici: subotom i nedjeljom.

Od vakufske imovine džamija posjeduje mezaristan Gradac nedaleko od džamije s obje strane stare ceste Sarajevo – Mostar.

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn